Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs overhandigde de waardecheque aan Ellen Scholten, voorzitter van de buurtraad. (foto: Dennis Dekker)
Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs overhandigde de waardecheque aan Ellen Scholten, voorzitter van de buurtraad. (foto: Dennis Dekker) (Foto: Dennis Dekker)

Goed-voor-Elkaar-subsidie toegekend aan Buurtraad Geerstraat

Epe - Buurtraad Geerstraat van de gemeente Epe kreeg vorige week een subsidie van 7.000 euro voor de modernisering van het Geerhuus in Vaassen. Het bedrag komt uit de Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar. De buurtraad deed er met succes een beroep op. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs overhandigde de waardecheque aan Ellen Scholten, voorzitter van de buurtraad.

De Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar is bedoeld als financieel steuntje in de rug voor initiatieven van inwoners binnen de gemeente Epe. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de stimuleringsregeling 'Goed voor Elkaar' in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van innovatieve bewonersinitiatieven. De gemeente wil zo meer bewonersinitiatieven mogelijk maken.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het gaan om initiatieven die structureel bijdragen aan de leefbaarheid in de eigen wijk, straat of dorp. Voorbeelden zijn een plan voor meer ontmoeting in de wijk, een idee om de veiligheid in de wijk te verbeteren of een voorstel voor samenwerking met professionals in de wijk.

"We zijn een nieuw bestuur met veel nieuwe ideeën", vertelt voorzitter van de Buurtraad Geerstraat Ellen Scholten. "Vooral willen we nog meer inwoners in het gebied rondom de Geerstraat met elkaar verbinden. Door het Geerhuis te moderniseren kunnen we onze ideeën ook echt in praktijk brengen."

De helft van de kosten van de modernisering neemt de gemeente nu voor haar rekening. De inwoners brengen samen de andere helft op. Met het totale bedrag wordt het gedateerde interieur in een nieuw jasje gestoken. Wethouder De Waard-Oudesluijs: "Ik zie hier een groep inwoners die met nieuwe activiteiten de onderlinge verbinding wil versterken. Een prachtig voorbeeld van 'Goed voor Elkaar'."

Joop de Haan
Meer berichten