Onderzoekers Klasien Rijpkema en Caspar Rauws willen mensen de kans geven om hun al dan niet kritische opmerkingen, ideeën en wensen te spuien.
Onderzoekers Klasien Rijpkema en Caspar Rauws willen mensen de kans geven om hun al dan niet kritische opmerkingen, ideeën en wensen te spuien. (Foto: )

Onderzoekers Wapenveld vragen om informatie

Wapenveld - Inwoners van Wapenveld wordt door de onderzoekers van het bureau KeizersVisser gevraagd om hun mening te geven over het leven in Wapenveld en wensen voor de toekomst. Gewapend met die informatie willen de onderzoekers Klasien Rijpkema en Caspar Rauws dit najaar nader in gesprek met de inwoners.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Dorpsraad Wapenveld die wil komen tot een nieuw dorpsplan Wapenveld dat het oude plan uit 2011 moet vervangen. "De afgelopen tijd hebben we al tal van interviews gehouden met inwoners, dat waren heel plezierige gesprekken", zegt Caspar Rauws. "Na de vakantie gaan we hier een vervolg aan geven. Ook gaan we in gesprek met maatschappelijke organisaties. Maar de interviews houden we steekproefsgewijs, we kunnen gewoon niet met iedereen in gesprek. Toch willen we mensen wel graag de kans geven om hun al dan niet kritische opmerkingen, ideeën en wensen te spuien. Wat vinden ze goed in Wapenveld, wat kan beter of waar is behoefte aan?"

Uit de interviews en de reacties worden de thema's gehaald die dit najaar in gespreksgroepen met de inwoners worden uitgewerkt.

Reageren kan via c.rauws@keizersvisser.nl.

Joop de Haan
Meer berichten