Buurtsportcoaches bieden voor alle doelgroepen ondersteuning en passende activiteiten. (foto: archief Dennis Dekker)
Buurtsportcoaches bieden voor alle doelgroepen ondersteuning en passende activiteiten. (foto: archief Dennis Dekker) (Foto: Dennis Dekker)

Nieuwe koers Heel Epe Beweegt

Epe - Meer sportdeelname en een gezonde, actieve leefstijl van de inwoners van de gemeente Epe. Die ambities vormen de kern van het programma Heel Epe Beweegt. Sinds 2013 is daarvoor een team van buurtsportcoaches actief. Hun eerste termijn zit erop, net als hun eerste uitvoeringsplan 2014-2018. Een uitgebreide evaluatie mondt nu uit in de nieuwe koers voor 2019-2023.

Sport-wethouder Robert Scholten is blij met het team buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt. "Ook de komende vier jaren zetten zij zich enthousiast in voor verschillende groepen inwoners", zegt hij.

Bij elke groep hoort een eigen doelstelling. De wethouder somt op: "Inactieve senioren worden aangemoedigd zo lang mogelijk fit, gezond en zelfstandig te blijven. Dat geldt ook voor inactieve volwassenen in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Zij zijn de senioren van de toekomst. Een leven lang fit begint natuurlijk bij de jeugd. Vandaar dat het team zich ook richt op kinderen en jongeren tot 23 jaar."

Voor mensen met een mentale, fysieke of zintuiglijke beperking is er het regionale project Uniek Sporten. Samen met de vijf andere gemeenten binnen de Stedendriehoek ontwikkelt de gemeente Epe voor hen een programma voor aangepast sporten en bewegen.

Ook besteedt Heel Epe Beweegt aandacht aan de kwetsbaren in de samenleving. Om te sporten en bewegen moeten sommige inwoners eerst een drempel over. Dat kan een financiële of culturele drempel zijn. "Aan al deze groepen inwoners bieden de buurtsportcoaches ondersteuning en passende activiteiten", vat wethouder Scholten samen.

De eerste termijn van 2014 - 2018 is verstreken voor Heel Epe Beweegt. Dat vroeg om een uitgebreide evaluatie. Voor de feiten en de cijfers is dit jaar een meting gedaan onder kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs en onder volwassenen en senioren van 55 tot 80 jaar. Om inzicht te krijgen in hun ervaringen zijn interviews afgenomen. Dit alles leverde informatie voor de nieuwe koers op.

De nieuwe koers kwam tijdens werksessies tot stand. Vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen, een fitnesscentrum, een welzijnsorganisatie en een kinderopvang, plus buurtsportcoaches en beleidsontwikkelaars van de gemeente namen actief aan deze sessies deel. Gezamenlijk stelden ze doelen vast en bepaalden ze welke groepen inwoners de komende jaren extra aandacht verdienen. "Deze nieuwe koers is breed gedragen. Dat biedt een goede basis voor succes", aldus de wethouder.

Een begeleidingsgroep onder voorzitterschap van sport-wethouder Robert Scholten houdt vinger aan de pols. "Twee keer per jaar bespreken we de voortgang, actuele zaken en trends en ontwikkelingen. Zo blijft Heel Epe Beweegt bij de tijd én toekomstgericht."

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden