De stichting IJsselhoeven heeft al de afgelopen 15 jaar enorm veel werk verzet in het behoud van de vele karakteristieke boerderijen  en erven in de IJsselvallei.
De stichting IJsselhoeven heeft al de afgelopen 15 jaar enorm veel werk verzet in het behoud van de vele karakteristieke boerderijen en erven in de IJsselvallei. (Foto: Stichting IJsselhoeven)

Lustrumfeest stichting IJsselhoeven

Regio - Ze zijn in de hele IJsselvallei te vinden, de karakteristieke T-boerderijen met hun ruime erven, soms gedomineerd door een grote rode beuk. Het gaat dan om de IJsselhoeven. Omdat het voortbestaan van deze statige boerenhofsteden werd bedreigd, werd in 2003 de stichting IJsselhoeven opgericht. Zaterdag 31 augustus wordt een groot IJsselhoevenFestijn gehouden op klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

(door Jan Nitrauw)

Eeuwenlang domineerden de IJsselhoeven het beeld van de IJsselvallei. De bewoners verzorgden er hun roodbonte vee, bewerkten de vette klei en oogsten het vele fruit uit de hoogstamboomgaarden.

De kentering kwam vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw. Toenmalig minister Sicco Mansholt zette in op schaalvergroting in de landbouw, er kwam een Europees landbouwbeleid. De ambities konden niet gerealiseerd worden in de historische bebouwing, nieuwe en ruime stallen waren nodig. Boomgaarden maakte plaats voor weidegrond. Wat bleef staan waren de IJsselhoeven. Maar met het vee in de nieuwe stallen, was er veel leegstand, de historische panden zijn duur in onderhoud. Eind 2003 werd door een groep bewoners de stichting IJsselhoeven opgericht. Sindsdien zijn talloze projecten uitgevoerd en is er een grote band tussen de eigenaren ontstaan. Alle reden voor een feest dat zaterdag 31 augustus wordt gehouden op Nieuw Sion.

Van 10.00 tot 11.30 is er een vertelling van Clemens Hogenstijn over kloosters in de IJsselvallei en vertelt Wim van Nugteren uit Marle over 'Luiken en Riet'. Over beide onderwerpen wordt die dat een nieuwe uitgave gepresenteerd door de stichting IJsselhoeven. Verder wordt op deze bijeenkomst uniek beeldmateriaal vertoond.
Op het kloosterterrein is ook een markt met alles rondom luiken en riet te vinden. Ambachtslieden als rietdekkers, rietsnijders, de timmerman,en schilder geven tekst en uitleg. Ook is er een markt met stands van verschillende organisaties en bedrijven. Ook is het mogelijk om een excursie door het voormalige klooster Nieuw Sion te maken. Aandacht is er verder voor streekproducten als Iessel Cider en het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door klezmer muziek van Marak.

Om 13.00 uur wordt het derde lustrum van de stichting IJsselhoeven gevierd met een heropvoering van historische gebeurtenissen rondom de oprichting destijds. Ook staat men uitgebreid stil bij het afscheid van Wim Jansen die zich jarenlang tomeloos heeft ingezet als historisch bouwkundige voor Stichting IJsselhoeven. Om 15.00 uur is er een interactieve voorstelling van de Boerengroep & Inspringtheater uit Wageningen over een interactieve voorstelling gemaakt. Meepraten mag. Klooster Nieuw Sion is te vinden aan de Vulikerweg 6, in Diepenveen, de entree is gratis.

www.ijsselhoeven.nl

Jan Nitrauw
Meer berichten