In de plannen voor de mfa in het centrum van Wapenveld is ook de verhuizing van de Hof van Cramer naar het centrum opgenomen.
In de plannen voor de mfa in het centrum van Wapenveld is ook de verhuizing van de Hof van Cramer naar het centrum opgenomen. (Foto: Hof van Cramer )

Voortvarende aanpak mfa Wapenveld

Wapenveld - Nog dit jaar moet er een definitief rapport liggen over de haalbaarheid van de ontwikkeling van Hof van Cramer 2.0 in het centrum van Wapenveld. Dat laat verantwoordelijk wethouder Jan Berkhoff weten in een memo aan de gemeenteraad. In het eerste kwartaal van 2020 moet dan besluitvorming plaatsvinden over een go of no-go voor het maken van een voorlopig ontwerp.

(door Jan Nitrauw)

Dat ontwerp moet dan gaan over de vestiging van een multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Wapenveld dat bestaat uit de Hof van Cramer en de huisartsenpraktijk in combinatie met sociale woningbouw door Triada. Nadat de gemeenteraad in april akkoord ging met het verstrekken van een voorbereidingskrediet van 100.000 euro, is een kerngroep aan de slag gegaan met het vervolg.

Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, het bestuur van de Hof van Cramer, de Dorpsraad Wapenveld en Triada. De eerste stap was de aanstelling van een bureau dat een haalbaarheidsonderzoek uit moet voeren. De opdracht was verleend aan Abcnova uit Assen, en dat heeft nu een Plan van Aanpak voor de haalbaarheidsstudie gepresenteerd. Vertrekpunt is de realisering van een mfa in het centrum van Wapenveld voor de huidige en eventueel nieuwe gebruikers van de Hof van Cramer met een steunpunt WMO eventueel aangevuld met alle medewerkers van het loket 0-100 jaar van de gemeente Heerde. Verder zal onderzocht worden of een integratie met de huisartsenpraktijk haalbaar is evenals het realiseren van sociale huurwoningen op de verdieping voor Triada.

Abcnova wil tien stappen zetten om in kort tijdsbestek de haalbaarheid en betaalbaarheid van een nieuwe mfa te onderzoeken.Vragen waarop een antwoord moet komen zijn onder meer welke partijen mee willen doen en wat hun ruimtebehoefte is, hoe een en ander inclusief parkeren ingepast kan worden op de beoogde locatie voormalige tennishal en omgeving, wat de exploitatie en stichtingskosten zijn en hoe een en ander in een beheer model ondergebracht kan worden. Ook moeten de financieringsmogelijkheden verkent worden en worden gesprekken met investeerders gevoerd.

Een belangrijk onderdeel is ook het geven van een indicatie van een ontwikkelingsopbrengst voor woningbouw op de achterblijvende locaties aan de Putterweg. Hierbij worden drie opties verkent: die van de Hof van Cramer, de momenteel leegstaande kerk en de huisartsenpraktijk aan de Putterweg. Om tot het rapport te komen gaat Abcnova de komende tijd gesprekken voeren met betrokkenen en geïnteresseerden en worden een aantal werksessie belegd.Wethouder Berkhoff meldt in zijn memo dat van omwonenden, eigenaren en gebruikers rondom de beoogde locatie geïnformeerd worden.

Jan Nitrauw
Meer berichten