Foto: Veluws Nieuws
Columns

75 jaor Bevrijding

Nederland viert de komm'nde tied viefenzeuventig jaor en dat mak weer heel wat lös. Soms ok letterlijk zoas in Hattem waor ze zaoterdag de deuren op Open Monument'ndag de deur'n van de bunkers bie de Iesselbrugge lös doet zodat aai tuss'n de spinneragg'n nog is kunt zien hoe de soldaot'n daor an de gank moss'n. Burgemeister Wiggers zal daornoa de deur'n weer dichte doen. Misschien zowat zien leste handelling in 'Attem. Hie giet vertrekk'n nao Hard'nbarg ma blif wel in 'Attem won'n zo hèk eheurd. Dat is umdatte straks toch ok is oaver de Markt wil kuier'n as die nieje kei'n dur in ling'n. Ma de oorlogstied herdenk'n is de komme'nde tied natuurlik iets heel moois. Die verhal'n mutte wie wel deurvertell'n um te bliev'm beseff'n dat vriejheid een groot goed is.

Ik ben dat ok hatstikke bliej dat aaw in Waop'nveld an de gank gaot met een toneelstuk. Dat hef de name 'Zo gaan we allemaal'. . Rinette van der Vlilet van Cultuurplein Noord-Veluwe hef een mooi projectplan eschreev'm en dat is in Arnhem goed ontvang'n. Dus kump tur wat subsidie lös om dat meugelik te mak'n. 't Giet um 't verhaal van Joodse onderduukers an de Stationsweg in Waop'nvelde, de breurs Herman en Eduard Snatager. Die zat'n op zolder bie Willem en Teus Olthuus waor Anne Visser toendertied een winkeltie had in manefactur'n. Die beid'n heb heel wat briev'm eschreev'm in de tied zonder email en appies. Emanuel, de zeune van Eduard, hef van die briev'm een buukie emak en dat is noe gebruuk veur dat toneelstuk. Eduard hef de oorlog oaverlêêf. Ma Herman is uuteindelik in Zutphen op epak, saamp met zien vrouwe en zien moe. Zie bent toe eers nao Westerbork ebrach en daorna um ebrach in Sobibor. Zie vraog noe mens'n die met wilt speul'n en 't zal een heel gedoe word'n. De uutvoering wilt ze voll'nd jaor mei doen in 't openluchttheater bie de meule in Waop'nvelde.

Bie de meule was ofgelop'n zaoterdag trouw'ns ok een mooi spektakel te zien op de Padd'ndag. Wetholder Wolbert Meijer namp daor een zak mael op de nekke! Dat gunk hum goed of muk zeng'n. De mulders van de Vlijt heb noe een niej apparaat en daor kunt ze zelf uut volkor'nmael nog ok bloem mee mak'n. Meijer was helemaole in zien noppies met disse uutbreiding van de meule. En hie was nog meer in zijn sas met de Waopnveldse padd'n die ze hum as dank in de hande drukk'n. En ik mut zeng'n: dit war'n is weer de olderwetse padd'n zoas Frank Docter ze vrogger ok mak'n. Frank had Bakker Piet dan ok eholp'n um ze te mak'n en hie had de boodschap goed aover ebrach. Zie war'n aldergloep'ns lakker! Zie hadd'n dur zon vierhonderd laot'n mak'n en war'n kats uutverkoch. Vrogger war'n dur dat trouw'ns veule meer. Er is een Padd'ndag ewès dat ze drieduuzend van de dinge verkoch'n. De bakkersknech'n Bloem en Bijsterbosch mogg'n van Frank in de wêêke veur de Padd'ndag nooit met fekaasie!

Ien onderwarp hèk trouw'ns veule eheurt op de Padd'ndag: de wilde varkens. Ik heb foto's en filmpies ezeen van de diers die volop bezig bent in de mais tuss'n Waopnvelde en Heerde. Aldergloep'ns, wat wodt tur wat vernield in de mais! En dat niet alleent, ok 't Stationspark stiet al weer op de kop.

Hendik uut de veltsiet

Jan Nitrauw
Meer berichten