Volgens voorzitter Roel Docter krijgt Wapenveld met het geplande onderzoek een deel van zijn geschiedenis terug.
Volgens voorzitter Roel Docter krijgt Wapenveld met het geplande onderzoek een deel van zijn geschiedenis terug. (Foto: Jan Nitrauw )

Kloosterleven verbinden, is uitdaging

Regio - Het lijkt een mooie uitdaging om het vroegere kloosterleven in Hattem, Wapenveld en Oene aan elkaar te verbinden. Dat was één van gedachten tijdens een bijeenkomst over de start van een onderzoek naar het fraterhuis St. Hieronymus zoals de officiële naam is. De volksmond in Wapenveld spreekt al jaren over klooster Hulsbergen dat verbindingen heeft gekend met de kloosters Claerwater in Hattem en Nazareth in Oene.

(door Jan Nitrauw)

De komende maanden staat er een onderzoek met grondradar op het programma in een zoektocht naar de locatie en de omvang van het Wapenvelse fraterhuis. Het werd gesticht rond 1400 en is een vrij omvangrijk complex geweest, aldus historicus Evert de Jonge uit Emst.

Op basis van zijn onderzoek sprak de Jonge uit dat het terrein van circa één hectare was bebouwd met een kerk, een keuken, slaapzalen, een brouwerij, een scriptorium (schrijfzaal), slaapzalen en gastenverblijf. Hij complimenteerde tekenaar Bernard Bos uit Heerde met zijn prachtige tekening waarop veel van deze elementen terug zijn te vinden.

Volgens de Jonge woonden er rond 1500 zo'n 120 bewoners in het complex ten noorden van Wapenveld. De kloosterlingen hielden zich bezig met ziekenverzorging, het afschrijven van boeken, leenden geld uit, waren actief in de waterwerken en vermoedelijk vervulde het klooster ook een burchtfunctie door in roerige tijden een veilig toevluchtsoord te zijn.

Susanne Coppens zette namens Cultuurland Advies uiteen hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden.Het onderzoek wordt uitgevoerd met een grondradar. Een electromagnetisch zender stuurt signalen de bodem in waardoor verschillen in weerstand gemeten worden. Die kunnen duidelijk maken waar bijvoorbeeld watergangen hebben gelopen en waar zich nog funderingen bevinden.

Via gps worden de resultaten in beeld gebracht en vervolgens staan er nog een veertig proefboringen op het programma voor nader onderzoek. "Het onderzoek moet voor 15 februari zijn uitgevoerd. Als dat rapport klaar is, gaan we kijken waar de kansen liggen om wat met de resultaten te doen", aldus Susanne Coppens.

Onder leiding van voorzitter Roel Docter van de Stichting Recreatie Wapenveld die de opdrachtgever is, ontspon zich een geanimeerde discussie over de vraag wat te doen met de resultaten. Geopperd werden zaken als het maken van een folly als bouwwerk, een boek over de historie, een bronzen maquette maar ook de aanleg van een kruidentuin. Ook kwam het leggen van verbindingen met de kloosters Claerwater in Hattem en Nazareth in Oene aan de orde.

Gezien de vondsten die al gedaan zijn, zijn de verwachtingen hoog gespannen. "Wapenveld krijgt op deze manier een belangrijk deel van zijn geschiedenis terug", zo liet voorzitter Docter weten.

Jan Nitrauw
Meer berichten