Het Baken meldt dat de huurovereenkomst met Nijhuis Bouw 'bijna' is geregeld. (foto: Jan Nitrauw)
Het Baken meldt dat de huurovereenkomst met Nijhuis Bouw 'bijna' is geregeld. (foto: Jan Nitrauw) (Foto: Jan Nitrauw )

Ouderen Hattem willen meer woningen

Hattem - Ouderen maken zich boos op de gemeente Hattem omdat deze volgens hen niet luistert naar hun wensen om meer seniorenwoningen en/of appartementen te bouwen in Hattem. Er is meer vraag dan aanbod terwijl ook in Hattem er steeds meer ouderen komen. Ouderen willen ook wel kleiner wonen om plaats te maken voor jongeren zodat de doorstroom wordt verbeterd.

(door Jan Nitrauw)

Het is één van de aandachtspunten die komen uit het onderzoek van Welzijn Hattem en het Rode Kruis onder 75-jarigen. De reacties op het onderwerp 'wonen' geven aan dat daar nog wel het nodige in verbeterd kan worden.

Naast de bouw van nieuwe vormen van huisvesting, is ook woningaanpassing een belangrijk onderwerp tijdens de gevoerde gesprekken. Dan hoeven ze niet te verhuizen naar een andere plek maar moet er wel wat gebeuren. Zij willen graag een woningaanpassing, slaapkamer en douche op de begane grond, verhoogd toilet, traplift, armsteunen in douche en zitje om een aantal zaken te noemen die het wonen op de eigen plek langer mogelijk maken. Bij de ondervraagden leeft wel de zorg hoe het verder moet als ze zorgbehoevend worden en hun woning niet geschikt is en ook niet geschikt te maken is om er langer in te blijven wonen.

Dat roept de vraag op hoe het nu staat met de nieuwbouw Hof van Blom. Dat is al jarenlang een heet hangijzer onder de ouderen in Hattem. Door Nijhuis Bouw was hier in samenwerking met Driezorg uit Zwolle een plan voor nieuwbouw ontwikkeld. Naast de 32 zorgwoningen voor bijvoorbeeld dementerenden, zouden er 24 huurappartementen gebouwd worden.

Om de nieuwbouw te realiseren verhuisden begin 2015 de 32 zorg behoevende bewoners naar de zorginstelling Venus in Zwolle. Dat zou tijdelijk zijn maar Driezorg haakte af omdat de zorginstelling in financiële problemen kwam. De meeste bewoners die moesten verhuizen, zijn ondertussen terug gekeerd naar een woonplek in Hattem. Nijhuis Bouw zocht een nieuwe zorgpartner en vond die in Het Baken die op meerdere plaatsen in de regio actief is. In Hattem is men eigenaar al van de verpleegunit Hoenwaard met wooneenheden voor 16 bewoners.

Het overleg tussen Nijhuis en Het Baken heeft ook al weer ruim een jaar in beslag genomen. Het oorspronkelijke plan moest aan de wensen van de nieuwe zorgpartner Het Baken worden aangepast. Die organisatie wil ook zwaardere zorg kunnen leveren. "Omdat mogelijk te maken moest de inrichting aangepast worden maar dat moest wel gebeuren binnen de al verleende vergunning door de gemeente Hattem. Maar een nieuwe huurovereenkomst is bijna afgerond", meldt Herman van Huffelen namens Het Baken. Maar zekerheid over een datum waarop de eerste schop echt de grond in kan, is er nog niet.

Jan Nitrauw
Meer berichten