Kunstschilder Ben Aa uit Epe geeft mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) schilderles. (foto: Dennis Dekker)
Kunstschilder Ben Aa uit Epe geeft mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) schilderles. (foto: Dennis Dekker) (Foto: )

Kunstschilder geeft les aan NAH-cliënten

Epe - Ben Aa uit Epe is kunstschilder en restaurateur van schilderijen en lijsten. Toch komt hij daar sinds een paar jaren maar weinig meer aan toe. Aa is namelijk een vorm van creatieve dagbesteding gestart die enorm succesvol blijkt onder mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). "Het gaat enorm goed. Maar we willen meer. Want men wordt hier even weer mens, zo zie ik. En dat maakt het ook voor mij heel erg waardevol."

(door Dennis Dekker)

Inmiddels geeft de Epenaar wekelijks schilderles aan een zestal groepen. Hij doet dat met hulp van een tweetal vrijwilligers. Deze lessen worden inmiddels ook al in Oene (bij de Huiskamer van Oene) gegeven. Ook worden ze zeer binnenkort op een nog nader te bepalen locatie in Elburg gegeven. "Ik zie hoe erg deze lessen door de groepen gewaardeerd worden. Daar word ik zelf rijker van. Het geeft me zeer veel voldoening."

Ooit begon het met één persoon uit Heerde die zijn persoonsgebonden budget graag wilde inzetten voor het volgen van schilderlessen. "Het was geweldig om te zien wat een beetje structuur en ritme deed met deze meneer. Alle stress viel van hem af en hij kwam uit z'n sociale isolement. Daarnaast leerde hij schilderen. Geweldig toch?" Mentale prikkeling is heel goed voor ieder mens, weet Ben Aa inmiddels. "Dit is een plek waarbij een ieder dagelijks zijn of haar creativiteit kan ontdekken." Inmiddels zijn er wekelijks zelfs zes dagdelen bestemd voor deze bijzondere en creatieve groep, aldus Aa.

"Op maandagochtend, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend heb ik hier kleine groepjes van maximaal vijf personen schilderen. Kleine groepjes in een beschermde omgeving. Want zo werkt het 't beste." Schildersezels en andere materialen zijn zelfs aangepast, het interieur van Aa's studio heeft rustige kleuren en is verder zo veel mogelijk prikkelvrij gemaakt. Ben Aa Creatieve Dagbesteding, want zo heet zijn nieuwe bedrijf, werkt hiervoor samen met De Passerel, WZU de Veluwe, Vérian en diverse professionals die nog veel meer weten over niet-aangeboren hersenletsel. "Sinds kort schildert men ook in De Huiskamer van Oene en binnenkort worden de lessen gegeven bij een derde locatie die zich ergens in Elburg bevindt. Die plek is nog niet definitief vastgesteld."

Ben Aa wordt inmiddels ondersteund door Corrie van Bottenburg en Inge Jager. "Zij hebben jarenlange ervaring in de zorg opgebouwd en ze helpen me zodat we alle lessen zo goed mogelijk kunnen aanbieden." Deze creatieve dagbesteding wordt vergoed via de wmo-regeling. "Deelname gebeurt door middel van zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (pgb). "We werken hiervoor samen met acht gemeentes in de regio. Voor sommige is dat traject nog wel eens lastig. Ik probeer een ieder zo goed mogelijk te helpen. Ik verwijs hen dan kosteloos door naar de juiste instantie."

Dennis Dekker
Meer berichten