'Wij steken zomaar over' is de waarschuwing op de nieuwe verkeersborden die waarschuwen voor overstekend wild.
'Wij steken zomaar over' is de waarschuwing op de nieuwe verkeersborden die waarschuwen voor overstekend wild. (Foto: )

Faunabescherming blij met aanpak wilde zwijnen

Heerde - De gemeente Heerde heeft op verschillende plekken langs de Kamperweg, de Molenweg en de Groteweg nieuwe borden geplaatst om te waarschuwen tegen overstekend wild: 'Hier steken wij over' is de boodschap. Het plaatsen van de borden en de verlaging van de snelheid op sommige trajecten naar 60 km/uur wordt omarmd door Faunabescherming. "Met dit beleid slaat de gemeente een andere weg in dan slechts vragen om afschot", zo laat Faunabescherming weten.

(door Jan Nitrauw)

Begin mei van dit jaar riep Faunabescherming de gemeente Heerde uit tot het meest zwijn-onvriendelijke dorp. Dit omdat burgemeester Fred de Graaf en later ook burgemeester Jacqueline Koops "direct om afschot van wilde zwijnen werd gevraagd om overlast tegen te gaan. Volgens Faunabescherming zijn er betere methoden. Er moet maatwerk geleverd worden en ook moet men kijken naar de plaatselijke situatie. Alhoewel de nieuwe burgemeester mevrouw Koops een beetje gepikeerd was met de titel die haar dorp ten deel was gevallen, heeft ze vervolgens wel de vertegenwoordigers van Faunabescherming uitgenodigd om te komen praten", zo laat Faunabescherming op haar website weten. Nadat er begin oktober filmpjes verschenen over wilde zwijnen op de Kamperweg binnen de bebouwde kom van Heerde, gaf burgemeester Koops op de website van de gemeente een verklaring af.

Burgemeester Koops meldt dat de aanwezigheid van wild 'voor de meeste inwoners juist een kwaliteit van onze gemeente is'. En dat betekent ook dat de inwoners hiermee moeten leren leven. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Maar voor met name wilde zwijnen is het niet mogelijk om overlast te voorkomen.

Burgemeester Koops legt uit dat terreineigenaren zelf verantwoordelijk zijn om terreinen en tuinen af te schermen. De gemeente zelf is dan ook in overleg met de Dorpsraad en de Oranjevereniging Maxima om hekwerk aan te brengen langs het Stationspark in Wapenveld. Langs diverse wegen in de gemeente Heerde zijn ook nieuwe waarschuwingsborden voor overstekend wild geplaatst met de aanduiding 'Hier steken wij over'.

Faunabescherming is blij met de verklaring die de burgemeester nu heeft afgegeven. "Ze laat een geheel andere toon aan dan afschot, afschot, afschot", zo meldt Faunabescherming. Dat heeft in een 'constructief gesprek' gepleit voor maatwerk als controle en uitbreiden van rasters, het plaatsen van waarschuwingsborden en verlagen van de maximumsnelheid. Ook bepleit men nog de aanleg van wildroosters bij de op- en afritten van de A50 om te voorkomen dat de dieren op de snelweg terecht komen. Maar dat is een zaak van Rijkswaterstaat. Faunabescherming is er blij mee dat men de aanwezigheid van wilde zwijnen nu lijkt te accepteren door via maatwerk de overlast te beperken.

Jan Nitrauw
Meer berichten