Mede door een bijdrage uit het Ondernemersfonds kan de Dorpsraad Wapenveld een nieuw dorpsplan maken.
Mede door een bijdrage uit het Ondernemersfonds kan de Dorpsraad Wapenveld een nieuw dorpsplan maken. (Foto: Hettie Schoonhoven )

Succesvolle start Ondernemersfonds

Heerde - Het college van B en W van Heerde stelt de gemeenteraad voor om voor 2020 alleen ondernemers uit de agrarische sector het recht te geven op teruggave van hun bijdrage aan het Ondernemersfonds Heerde (OFGH). Als iedere ondernemer die bijdraagt dat recht zou krijgen, zou het voortbestaan van het fonds ernstig in gevaar. En dat terwijl het een heel succesvol eerste jaar achter de rug heeft.

(door Jan Nitrauw)

Maandagavond 11 november ligt deze 'hete aardappel' op het bordje van de Heerder raadscommissie. Eind vorig jaar kwamen agrariërs met tientallen tractoren naar het gemeentehuis om een uitzonderingspositie te bepleiten voor hun sector. Toen lag een voorstel voor om over te gaan tot invoering van het OFGH.

Opzet is dat iedere ondernemer via het OZB-tarief niet-woningen 70,00 euro bijdraagt over elke 100.000 euro WOZ-waarde. Totaal levert dat 180.000 euro op voor het OFGH en daardoor is er heel wat gebeurt zo blijkt uit een overzicht dat aan de gemeenteraad is toegezonden. Zo werden de bloembakken in de kernen Heerde en Wapenveld door het OFGH bekostigd (6.000 euro), werd 19.000 euro bijgedragen voor de aanleg van glasvezel op industrieterreinen, werd 8.000 euro besteed aan de sfeerverlichting in Heerde, kreeg de Dorpsraad Wapenveld 2.500 euro voor het maken van het Dorpsplan en werden evenementen als de Bier, Blues & Barbecue, de Molenfietstocht, Muziek op het plein, de Hessenmarkt en het Modespektakel ondersteunt.

Ook een onderzoek naar de locatie klooster Hulsbergen wordt gesteund. Het college is dan ook tevreden over de start van het OFGH. "Er zijn mooie initiatieven en projecten opgezet in de gemeente waar velen profijt van hebben. Er is groot draagvlak voor het fonds ", aldus wethouder Wolbert Meijer.

Door de actie vorig jaar, ging de gemeenteraad akkoord met een retributieregeling voor de agrariërs.Die konden zich daarin vinden: "Wij blijven liever helemaal buiten het fonds maar kunnen leven met een goede retributieregeling", laten ze aan de gemeenteraad weten. Daar hebben het afgelopen jaar een aantal agrariërs gebruik van gemaakt.

Totaal is op 33 verzoeken een 10.000 euro terugbetaald. Dat is iets minder dan de helft van het door agrariërs ingelegd bedrag. Het gevaar voor de OFGH zit in in de uitspraak van de raad via een motie, dat de retributieregeling 'voor alle ondernemers' zou moeten gelden.

Dat zou betekenen dat het OFGH dan nooit zeker weet wat haar budget zal zijn. Zij moet dan afwachten in welke mate de ondernemers hun inleg terugvragen. "Daarom doet het bestuur van de OFGH een dringend verzoek aan alle politieke partijen om de aangenomen motie tot teruggave voor alle ondernemingen n 2020 aan te passen of terug te trekken", aldus het bestuur in een brief aan de gemeenteraad. Dat daar maandag 11 november dus een antwoord op moet geven.

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden