Wilde zwijnen hebben ook het gazon van zorgcentrum Rehoboth naast het Stationspark inmiddels ontdekt.
Wilde zwijnen hebben ook het gazon van zorgcentrum Rehoboth naast het Stationspark inmiddels ontdekt. (Foto: Jan Nitrauw )

Dorpsraad Heerde vraagt duurzame aanpak tegen overlast wilde zwijnen

Heerde - "De Dorpsraad kan zich vinden in het uitgangspunt dat wild deel uitmaakt van onze leefomgeving. Het nemen van maatregelen tegen overlast en schade zal dan ook een permanent karakter moeten dragen". Daarbij merkt de Dorpsraad op dat de overlast niet op de buren afgewenteld mag worden. Het bestuur zegt dat in een reactie op een voorstel van de gemeente Heerde om het Stationspark in Wapenveld te voorzien van een wildraster.

De Dorpsraad heeft al diverse malen aan de bel getrokken bij het college van burgemeester en wethouders. In het voorjaar van 2018 begonnen de zwijnen het park op de kop te zetten. Toen was de overlast al dusdanig dat de botsauto's bij de jaarlijkse kermis niet in het park geplaatst konden worden.

Sindsdien is het regelmatig raak en lopen er tot soms tientallen zwijnen per nacht in het park. De eerste reactie van de gemeente Heerde was dat men zich tot de jagers richtte met het verzoek om de jacht op te voeren. Dat kwam op fel verzet van Faunabescherming te staan. Dat gaf Heerde de titel 'zwijn-onvriendelijkste-dorp. Nu kiest de gemeente voor een andere insteek. "De aanwezigheid van wild is voor veel inwoners juist een kwaliteit van onze gemeente." En zo'n insteek vraagt dan ook een andere aanpak. Volgens burgemeester Jacqueline Koops moeten terreineigenaren maatregelen nemen door terreinen en tuinen af te schermen. Onlangs liet de gemeente al nieuwe waarschuwingsborden tegen overstekend wild plaatsen.

"Voor de Dorpsraad is het uitgangspunt dat, mede door de aanleg van het ecoduct Tolhuis in het kader van de ecologische verbindingszone Hattemerpoort, ter verwachten is dat de overlast een min of meer permanent karakter zal dragen", aldus voorzitter Johan Horst.

De Dorpsraad pleit er dan ook voor om te zorgen voor draagvlak voor de verandering in beleid door een informatie-avond te beleggen voor de inwoners van Wapenveld. Ook kan het niet zo zijn dat door het afrasteren van het park de buren opgezadeld worden met het probleem. Ze pleit dan ook voor overleg met zorgcentrum Rehoboth en andere buren. Of het afrasteren met gaas de beste oplossing is zoals nu voorgesteld, is voor de Dorpsraad nog een vraag. Dat nodigt uit om er overheen te klimmen, denkt de Dorpsraad. Die er op wijst dat het Stationspark ook de entree en het visitekaartje voor Wapenveld is.

Ook vraagt men nadrukkelijk aandacht voor de toegankelijkheid voor rolstoelers en scootmobiels. In het voorstel zijn klaphekken voorzien die wellicht problemen op kunnen leveren. Dat geldt dan ook voor fietsers die bij het volgen van het tracé over de voormalige spoorbaan de route door het park volgen. Ook vraagt de Dorpsraad zich af of zoelplekken en wildakkers er voor kunnen zorgen dat de dieren in het bos blijven.

Jan Nitrauw
Meer berichten