Vanaf januari kunnen Hattemers op de zaterdagmorgen tuinafval aanbieden op de gemeentewerf.
Vanaf januari kunnen Hattemers op de zaterdagmorgen tuinafval aanbieden op de gemeentewerf. (Foto: Angela van Erven)

Grof vuil storten in Hattem voorbij

Hattem - Hattemers kunnen vanaf vrijdag 20 december geen grofvuil meer aanbieden bij het gemeentelijk brengpunt.

(door Angela van Erven)

De firma Veluwenkamp heeft het contract met de ROVA per 1 januari 2020 opgezegd. Gevolg hiervan is dat de inwoners van Hattem geen grofvuil-stromen meer kunnen brengen naar Veluwenkamp op de Hilsdijk.

Samen met de ROVA en buurtgemeenten is de gemeente op zoek gegaan naar een alternatief voor een volledig brengstation. Dit is niet gelukt waardoor de Hattemers vanaf 2020 genoodzaakt zijn om hun grofvuil te storten bij de ROVA in Zwolle.

In en rondom Hattem zijn momenteel twee milieubrengstations, bij Veluwenkamp en Van Werven in Hattemerbroek. In het kader van de marktverkenning is ook Van Werven gevraagd een aanbieding te doen. Omdat de firma van Werven zich beraadt op de toekomst hebben zij afgezien van een aanbod voor Hattem. Zolang de locatie Hattemerbroek nog operationeel is kunnen inwoners van Hattem daar op eigen kosten hun afval brengen.

Om de bewoners toch een tegemoet te komen heeft het college een aantal compenserende maatregelen genomen.

Op de gemeentewerf kan men vanaf januari op de zaterdagmorgen tot 12.00 uur grof tuinafval brengen. Op een centrale locatie in Hattem wordt op de donderdagmiddag een grondstoffen-inleverpunt (GRIP) wagen ingezet van 12.00 tot 15.00 uur. De inzet van de chemocar wordt gekoppeld aan het grof tuinafval brengpunt, zodat het brengen van klein chemisch afval en grof tuinafval kan worden gecombineerd.

Deze service kan in elk geval anderhalf jaar worden bekostigd uit een hiervoor beschikbaar budget bij ROVA. Mocht de extra service bij de gemeentewerf goed bevallen dan kan bij het eventueel voortzetten in de toekomst besloten worden om de afvalstofheffing per aansluiting te laten verhogen met een bedrag tussen de 10 en 12 euro. Alle Hattemers krijgen binnenkort een brief van de ROVA met daarin alle informatie.

Ook de raad liet eerder al weten zich zorgen te maken over het verdwijnen van het afval-brengstation in Hattem. De partijen CDA, CU en PvdA vroegen in de motie, die uiteindelijk ook werd gesteund door D66, om in overleg met de ROVA en buurgemeente Oldebroek te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een nieuw brengstation op bedrijvenpark H2O dan wel op een andere plek dichtbij Hattem. De indieners van de motie benadrukken dat de inwoners van Hattem best tevreden zijn over de huidige afvalinzameling. Zij willen de serviceverlening aan de inwoners op peil houden.

Per 2020 gaan de Hattemers door de landelijke ontwikkeling per huishouden al 35 euro extra betalen voor de afvalstoffenheffing. De kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval stijgen en het rijk berekent een hogere verbrandingsbelasting door.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden