Foto:

Groot onderhoud Apeldoorns Kanaal afgerond

Hattem - Het groot onderhoud aan het Apeldoorns Kanaal tussen de keersluis in Hattem en de IJssel is afgerond. Het kanaal is gebaggerd, de houten beschoeiing is vervangen voor stalen damwanden en er zijn natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

De komende 25 jaar zijn de constructies en de bodem van dit deel van het Apeldoorns kanaal onderhoudsvrij.

Door het baggeren is het kanaal weer op oorspronkelijke diepte en dat komt ten goede aan de doorstroming en bevaarbaarheid van het water. De houten beschoeiing is vervangen door een sterke stalen damwand om meer steun te geven aan de oevers. Er zijn drie uittreedplaatsen gemaakt waarmee te water geraakte dieren weer aan land kunnen komen.

De westelijke oever nabij natuurgebied Wiessenbergerkolk is plaatselijk natuurvriendelijker ingericht door de taluds minder steil te maken. Het vrijkomende hout van de oude beschoeiing is hergebruikt als tuinhout. Zo draagt het waterschap bij aan het verminderen van afval en hergebruik van grondstoffen.

De verbeteringen dragen bij aan de zogenoemde beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met bewoners en overheid aan een aantrekkelijker kanaal, voor bewoners en recreanten.

We stimuleren de beleving in, op en rond het Apeldoorns Kanaal en de werkgelegenheid.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden