Denk mee met de omgevingsvisie van Heerde

Heerde - De gemeente Heerde is, net als andere gemeenten, druk bezig met het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Deze visie wordt de kapstok voor alle keuzen die de gemeente in de toekomst maakt over de fysieke leefomgeving. De gemeente roept iedereen die zich bij de gemeente betrokken voelt op om hierover mee te denken. Hiervoor heeft de gemeente de website www.heerde.nl/ikdenkmee geopend.

Jan Berkhoff, wethouder van de gemeente Heerde: 'We nodigen niet alleen inwoners uit om mee te denken, ook bezoekers zijn van harte welkom om hun mening te geven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de wandelaars en fietsers op de Veluwe of de bezoekers van het Heerderstrand. Ik kan me best voorstellen dat ook zij ideeën hebben over de koers die de gemeente Heerde zou moeten inzetten om aantrekkelijk te zijn en te blijven."

Mening geven

Meedenken kan op verschillende manieren: online of bij de gemeentebalie een mening geven, of aansluiten bij één van de toekomstgesprekken.

Op www.heerde.nl/ikdenkmee vinden bezoekers posters die laten zien wat de sterke kanten van onze gemeente zijn voor drie verschillende deelgebieden. Een korte enquête vraagt naar de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van de gemeente Heerde. Inwoners kunnen ook terecht bij de balie van het gemeentekantoor aan de Eperweg, om dezelfde vragen te beantwoorden.

Toekomstgesprekken

Via de website kunnen mensen zich ook opgeven om mee te doen aan één van de toekomstgesprekken, die de gemeente op drie verschillende plekken in de gemeente organiseert. De opbrengst van deze gesprekken én de input uit de enquête verwerkt de gemeente in de omgevingsvisie. Dat doet zij samen met partnerorganisaties als het waterschap, zorginstellingen en de veiligheidsregio.

Jan Berkhoff: "Zonder onze partners én onze inwoners kunnen we niet. Als we straks, met de omgevingsvisie in de hand, aan de slag gaan, staan we er samen voor om Heerde van de toekomst werkelijkheid te maken. Want samen zijn wij Heerde."

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de omgevingswet. Deze wet vervangt diverse andere wetten op ruimtelijk gebied, waardoor de regels over ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd. De wet moet in 2021 in werking treden.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden