Het stadhuis van Hattem.
Het stadhuis van Hattem.

Inwoners Hattem tevreden over dienstverlening gemeente

Hattem - De gemeente Hattem heeft in samenwerking met onderzoeksbureau PON een burgerpeiling uitgevoerd onder inwoners naar de mate van tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Hattem scoort een gemiddelde van 6,7. Een gemiddelde dat vrijwel gelijk is aan gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners en kenmerken. 

Het onderzoek richtte zich op vier thema's: woon- en leefklimaat, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn en relatie inwoner-gemeente. Hattem scoorde het best op de gemeentelijke dienstverlening. Aan het onderzoek hebben 547 inwoners meegedaan. Doel van het onderzoek is om te bekijken op welke punten de gemeente haar dienstverlening en activiteiten verder kan verbeteren.


Hattem scoort op alle onderdelen van het onderzoek een voldoende. Meer dan 75 procent van de respondenten vindt medewerkers van de gemeente voldoende deskundig en de ontvangen informatie juist en volledig. Daarnaast is meer dan driekwart van de inwoners tevreden over de zorg-, sport en speelvoorzieningen in Hattem, het groen in de buurt en de omgang met buurtbewoners.


Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente volgens de inwoners meer moet doen om hen bij het beleid te betrekken. Hattem scoort een nipte voldoende op het thema relatie inwoner-gemeente, een 6.1. Inwoners geven aan meer betrokken te willen worden bij plannen en activiteiten. En zij willen meer ruimte voor inbreng en ideeën. Opvallend is dat inwoners van 30 tot 39 jaar en inwoners die nog niet zo lang in Hattem wonen een stuk positiever zijn over de relatie (6.9).

Als eerste stap gaat gemeente Hattem in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Dit doet zij met inwoners, die in het onderzoek hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Ook onderzoekt de gemeente het opzetten en organiseren van een Burgerpanel.

Joop de Haan
Meer berichten