Informatieavonden IJsselvallei Boert en Eet Bewust

Vorchten -  IJsselvallei Boert en Eet Bewust (IJBeEB) houdt dinsdag 28 januari een informatieavond in  MFC de Verbinding aan de Kerkweg 19A te Vorchten.


De Nederlandse land- en tuinbouw is één van de meest besproken onderwerpen op dit moment. Om goed met elkaar in gesprek te blijven is het belangrijk dat boeren de deuren openen en het gesprek aangaan over hun boerenbedrijf. Andersom is het net zo belangrijk dat boeren horen welke vragen en  behoeften er zijn vanuit de samenleving. Zo ontstaat er wederzijds begrip en betrokkenheid tussen boeren en consumenten bij de productie van voedsel.

Reden voor acht enthousiaste boeren omop te starten. Inspirerend voorbeeld is Salland Boert en Eet Bewust, waar ruim zeventig boeren samen werken aan een goede boer-burger verbinding in hun streek. Hoog tijd dat ook de IJsselvallei de boer-burger verbinding actief gaat opzoeken, want verbinding geeft energie! Inmiddels zijn twaalf boeren aangesloten bij IJsselvallei Boert en Eet Bewust. Deze bedrijven zijn begin 2020 te herkennen aan het Boert Bewust bord bij hun bedrijf.


Alle boeren en tuinders kunnen meedoen aan IJBeEB, van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust. Samen met andere boeren, tuinders en telers uit je naaste omgeving vertel je het verhaal achter jouw bedrijf. Ook organiseren we gezamenlijk activiteiten die goed aansluiten bij de IJsselvallei. Dit doen we graag samen met lokale overheden en organisaties. Boeren halen een Boert Bewust Score, voordat ze deelnemen aan Boert Bewust.

Speciaal voor boeren en tuinders organiseert IJBeEB informatieavonden. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Aanmelden of meer informatie via ijsselvalleiboerteneetbewust@gmail.com 

Joop de Haan
Meer berichten