Wethouder Wolbert Meijer zette in 2017 de asfaltmachine in werking voor het fietspad tussen het Oever en de Hoenwaard. (foto: Jan Nitrauw)
Wethouder Wolbert Meijer zette in 2017 de asfaltmachine in werking voor het fietspad tussen het Oever en de Hoenwaard. (foto: Jan Nitrauw) (Foto: Jan Nitrauw )

Project Hattemerpoort bijna afgerond

Hattem / Wapenveld - Het project Hattemerpoort is bijna afgerond meldt de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF). Tussen de Veluwe en de IJssel is in de afgelopen vier jaar meer ruimte voor natuur gemaakt. Nieuwe bosjes, waterpoelen en kruidenrijke graslanden zorgen voor allerlei (zeldzame) planten en dieren. Ook zijn er verschillende obstakels opgeruimd. Daardoor kunnen dieren makkelijker tussen de Veluwe en de IJssel heen en weer trekken.

(Door Jan Nitrauw)

Voor de GNMF zit de taak er nu op. Deze organisatie werd in 2015 gevraagd om de kar te trekken voor uitvoering van de Gebiedsagenda Hattemerpoort. Al aan het einde van jaren 90 in de vorige eeuw kwam de gedachte op om de droge Veluwe met de natte uiterwaarden te verbinden. Dit om een migratiezone voor de grotere grazers als edelherten mogelijk te maken tussen de Veluwe, Overijssel naar de natuurgebieden in Duitsland.

De realisering is een zaak van lange adem geweest. Tussen Hattem en Wapenveld was er sprake van een flessenhals met weinig ruimte. In 2003 werd een eerste stap gezet met de aankoop van het KIBO-terrein tegenover landgoed Flip Hul. En toen de Berghuizer Papierfabriek eind 2007 de deuren sloot, riep toenmalig gedeputeerde Co Verdaas meteen dat 'het terrein moest verschieten van kleur'. Ofwel van 'rood' voor steen naar 'groen' voor natuur. Uiteindelijk lukte het om een deel van het terrein aan te kopen en werden de gebouwen gesloopt.

Een eerste gebiedsagenda stierf in 2010 een stille dood, wel werd in 2012 het ecoduct Tolhuis geopend. Grote pijnpunten waren het terrein Ennerveld, camping 't Kromholt en de achtergebleven warmtekrachtcentrale op het Berghuizer terrein.Na de verkiezingen Provinciale Staten 2015 volgde een nieuwe poging en werd de Gelderse Natuur en Milieufederatie gevraagd de kar te trekken. Onder leiding van projectleider Joost Reijnen, werden de grote vraagstukken opgelost. Ook werd een honderd hectare nieuwe natuur aangelegd. Dit alles in goed overleg met gebiedspartijen als het Gelders Landschap, het Waterschap, de gemeenten Hattem en Heerde en de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW).

Voor de GNMF zit de klus er op. Wat rest is wel een vervolgproject waarin de gebiedspartijen weer verder samenwerken Hoenwaard 2030 met als doel evenwicht in natuur, landbouw en recreatie in dit prachtige uiterwaardengebied tussen Hattem en Wapenveld. Nu ontsloten door een fietspad, ook al één van de projecten in de gebiedsagenda. In het Apeldoorns Kanaal moet nog een uittredeplaats komen voor het wild dat deze waterweg over wil. En de GNMF gaat verder met het aan elkaar verbinden van heideveld. Tenslotte wacht Wapenveld nog op de bouw van recreatiepark Ennerveld. Maar dat wacht weer op een oplossing van een volgend probleem: de stikstofcrisis...

www.hoenwaard2030.nl

Jan Nitrauw
Meer berichten