Foto: Dennis Dekker
Columns

Stikstofstrohalm

Over het onderwerp van mijn eerste column hoefde ik niet lang na te denken. Het laagvliegen over de Veluwe als gevolg van het openen van Lelystad Airport houdt mij namelijk al jaren behoorlijk bezig. Lawaai, stank, aantasting van de natuur en toeristen die de Veluwe voor gezien houden, je moet er niet aan denken. Het is uitsluitend aan de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) te danken dat het startschot voor Lelystad nog niet heeft geklonken. Grote waardering derhalve voor Leon Adegeest, woordvoerder van de SATL, maar bij voorbeeld ook voor onze dorpsgenoot Jaap Kloosterziel van de bij SATL aangesloten stichting Red de Veluwe. Deze personen hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om het 'overheidsbedrog' rond de nieuwe luchthaven aan de kaak te stellen. Steeds weer tonen zij aan dat de rapporten niet deugen, dat de gehanteerde normen rond uitstoot en lawaai misleidend zijn. Zij blijven hameren op de aanzienlijke gezondheidsrisico's en het feit dat het economisch belang van een vakantievliegveld schromelijk wordt overschat. Hun deskundige tegengas heeft al driemaal tot uitstel van opening geleid. Maar met een minister als Cora van Nieuwenhuizen is meer nodig. Deze kat met negen levens gaat onverdroten voort en schroomt gekonkel en misleiding niet om haar doel, een snelle opening van Lelystad Airport, te bereiken.

Ineens komt er nu steun uit onverwachte hoek. De Commissie Remkes heeft een advies uitgebracht over de stikstofproblematiek. In dit advies wordt de regering aangeraden om alle sectoren van de economie evenwichtig te laten bijdragen aan de benodigde reductie. Dus niet alleen de boeren of de automobilisten, maar ook de luchtvaart. Krimp is opeens geen taboe meer. Dat brengt Schiphol in de problemen, maar zeker ook de opening van een nieuwe luchthaven lijkt daardoor ineens heel onwaarschijnlijk.

Maar laten we vooral niet te vroeg juichen. De vlaggen in Epe en omstreken kunnen nog niet uit. Cora zal, gesteund door KLM, zeker opnieuw met list en bedrog op de proppen komen. SATL is en blijft daarop bedacht. Zij verdienen daarom onze (financiële) steun in hun werk, want Epe en de rest van de Veluwe is te mooi om het te laten bederven door laagvliegen. Naast SATL zou je echter ook wensen dat onze bestuurders en politici zich luid en duidelijk laat horen. Gaat, in navolging van Hattem, Heerde, Wezep, Oldebroek, ook Tom Horn zich krachtig uitspreken? Met zijn ervaring in de Haarlemmermeer weet hij als geen ander alles over de gevolgen van Schiphol-gekonkel. Gaat hij in zijn kielzog onze lokale CDA-ers, D66-ers en CU-ers meenemen? Juist zij kunnen wellicht hun partijgenoten in de Haagse coalitie tot duurzamer gedachten brengen.

Johan Remkes voorspelt dat door zijn advies "Cora er nog wel eens een zware kluif aan kan krijgen". Het vierde uitstel van Lelystad Airport ligt voor de hand en mogelijk tilt men de besluitvorming over de verkiezingen heen. Groot voordeel daarvan is dat tegen die tijd meer zicht bestaat op de herindeling van het luchtruim. Mogelijk zou daarmee dan het laagvliegen over de Veluwe van de baan zijn. En mocht dat onuitvoerbaar blijken, dan treedt misschien het oude Hollandse gezegde 'van uitstel komt afstel' in werking. Het is te hopen, dan kan iedereen in Epe en wijde omgeving weer opgelucht ademhalen.

Frits Smit

Joop de Haan
Meer berichten