Voorzitter Dokter van Skeelerclub Noord-Oost Veluwe hoopt vooral op continuïteit als het gaat om de uitvoering van een Sportakkoord.
Voorzitter Dokter van Skeelerclub Noord-Oost Veluwe hoopt vooral op continuïteit als het gaat om de uitvoering van een Sportakkoord. (Foto: Skeelerclub Oost Veluwe )

Sportambassadeur Heerde beweegt zelf elke dag

Heerde - De gemeente Heerde heeft in Jeroen Keizer een lokale sportambassadeur aangesteld. Dit als onderdeel van een nog op te stellen Lokaal Sportakkoord. Dat moet er toe leiden dat iedereen plezier in sporten en bewegen kan beleven. Keizer zal het proces, waarvoor de eerste stappen al zijn gezet, in de gemeente Heerde, gaan begeleiden.

(door Jan Nitrauw)

"Zowel de gemeente als het Platform voelden behoefte aan een Lokaal Sportakkoord. Het belang van een sportakkoord is om nog meer mensen bewust te maken dat sporten en bewegen passen bij een gezond leven", is de visie van de gemeente Heerde. Die hiermee aan sluit bij het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord.

Jeroen Keizer, de aangestelde lokale sportformateur, heeft als taak om samen met de twee initiatiefnemers, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven het lokale sportakkoord te ontwikkelen. Hierin staan dan de ambities en acties waar deze partijen zich de komende jaren gezamenlijk voor willen inzetten. De sportformateur werkt vanuit een neutrale positie en heeft geen belang bij de uitkomst. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en kent de sportwereld goed.

"Ik sport nog elke dag. Zwemmen, hardlopen en wat krachttraining", meldt Jeroen over zijn eigen activiteiten. In bestuurlijk opzicht heeft hij ruim ervaring. "Ik ben twintig jaar voorzitter geweest van Quik '20, de grootste voetbalclub van Oldenzaal. En naast Heerde ben ik ook sportformateur voor de gemeente Dinkelland", laat Keizer weten.

Het Lokaal Sportakkoord is een lokale uitwerking van de ambities uit het Nationaal en Regionaal Sportakkoord. Inmiddels hebben al een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. "De eerste verbindingen zijn succesvol gelegd. Wel hopen de deelnemers dat ook anderen dan sportverenigingen aanhaken, zoals het onderwijs, bedrijfsleven of zorginstanties als huisartsen, fysiopraktijken of vitaliteitsinitiatieven", aldus Jeroen. De komende maand zijn vervolggesprekken gepland en Jeroen verwacht half maar het Sportakkoord te kunnen presenteren

Voorzitter Bertus Dokter van de Skeelerclub Noord-Oost Veluwe werkt met zijn club graag mee aan het Sportakkoord. Maar hij hoopt wel op waarborgen voor continuïteit. "De afgelopen jaren hadden wij rond evenementen afspraken met de provincie. Maar in plaats van 160 evenementen worden nu nog maar 25 evenementen ondersteunt. Het skeeleren maar ook de judo zijn daar de dupe van geworden", stipt Dokter aan.

Die als suggestie nog wel de invoering van een Sportverkiezing Heerde naar voren wil brengen. Daarvoor is hij bij Jeroen aan het goede adres. "Dat heb ik in Oldenzaal twintig jaar georganiseerd". Wie mee wil praten over het Sportakkoord kan met Jeroen contact opnemen via jkeizer@novitae.nl.

Jan Nitrauw
Meer berichten