Burgemeester Koops deed onlangs in een opiniestuk de oproep 'Begin niet aan Lelystad'.
Burgemeester Koops deed onlangs in een opiniestuk de oproep 'Begin niet aan Lelystad'. (Foto: Jan Nitrauw )

Nu al schade 'Lelystad' claimen

Heerde - De gemeente Heerde belegt op dinsdag 10 maart vanaf 19.30 uur in De Heerd aan de Grifstraat een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de mogelijkheid om nu al schade te claimen als het om de opening van vliegveld Lelystad. Dit op initiatief van de gemeenteraad die hierover onlangs unaniem een motie heeft aangenomen.

(door Jan Nitrauw)

Het initiatief voor de motie kwam van D66/GL. "Het draagvlak voor 'Lelystad' wordt steeds kleiner en het verzet steeds groter", zij Sylvia van Amerongen bij het indienen van de motie. Vrijwel tegelijkertijd kwamen de burgemeesters van Oldebroek, Hattem en Heerde met een opiniestuk met de oproep: 'Begin niet aan Lelystad'. Hun motivatie is: "Laten we zorgen dat onze prioriteiten helder zijn en kiezen voor het welzijn van onze gemeenschap in goed woon- en leefklimaat. Wij roepen daarom de minister op om de opening van Lelystad Airport te heroverwegen". En vorige week lieten de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) weten dat minister Cora van Nieuwenhuizen "sjoemelt met de stikstofcijfers met foute berekeningen en achterhouden van informatie". Meerdere Kamerleden hebben de minister inmiddels opgeroepen om nu alle informatie eens op tafel te leggen.

Gevolgen Heerde

"De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. Wanneer dit gebeurt, gaan we dit in de gemeente Heerdewel merken. Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. Wij vrezen daarnaast dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken. Voor onze mooie Cittaslow-gemeente zijn dit gevolgen die we liever niet zien", zo laat het gemeentebestuur weten.

Persoonlijke schade

Huiseigenaren kunnen persoonlijk schade ondervinden door waardevermindering van de woning. "U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt, maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen", aldus de informatie van de gemeente Heerde.

Stuitingsbrief

Op de site van de gemeente kan met de zogeheten stuitingsbrief downloaden en zelf versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Het advies is om dat aangetekend en er voor te zorgen dat deze op 31 maart op ministerie is. Men kan de brief tot uiterlijk 24 maart ook op het gemeentehuis komen ondertekenen en dan verzorgt de gemeente de verzending.

www.heerde.nl

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden