Logo veluws-nieuws.nl


De stacaravans voor het zicht op de molen zijn al verdwenen. Eind maart starten de werkzaamheden voor een nieuw Rivierfront.
De stacaravans voor het zicht op de molen zijn al verdwenen. Eind maart starten de werkzaamheden voor een nieuw Rivierfront.

Havenfront Veessen dit jaar gereed

Eind maart start de uitvoering van het project 'Rivierfront Veessen'. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk rust- en pleisterplaats voor bewoners en recreanten als watersporters, wandelaars en fietsers. De werkzaamheden zijn gegund aan BWO uit Meppel.

VEESSEN - "Met alle betrokken partijen is een akkoord bereikt. Ook wordt binnenkort de overeenkomst met de nieuwe stichting afgerond over het beheer van de haven". Dat meldt wethouder Gerrit van Dijk van de gemeente Heerde. Hij trok vorig jaar in opdracht van de gemeenteraad het project weer vlot nadat een eerste poging was gestrand. Met de gunning is de weg vrij voor een ingrijpende renovatie van het gebied. De huidige passantenhaven wordt volledig vernieuwd en opgeknapt tot een kwalitatief hoogwaardige haven. Daaromheen worden kleinschalige voorzieningen gerealiseerd voor wandelaars, fietsers en bewoners. Ook worden er een tiental camperplaatsen aangelegd. Het plan versterkt de aanwezige horeca en biedt een recreatieve toegangspoort tot de gemeente Heerde en een schakel met de andere kant van de IJssel.

De uitvoering van het project is gegund aan BWO te Meppel. Deze is als beste uit de aanbesteding gekomen die onlangs heeft plaatsgevonden. Het project is gegund voor 912.000 euro en dat is lager dan de raming die uitging van ruim 954.000 euro. Voor het totale project is bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar. Er is wel een royale post onvoorzien aangehouden omdat in het werk het risico aanwezig is dat vervuilde plekken kunnen worden ontdekt. Het plan is ontstaan in overleg met verschillende projectpartners, zoals de ondernemers IJsselzicht en IJsselhoeve, Stichting havenbeheer Veessen, Rijkswaterstaat, het waterschap, Geldersch Landschap en de provincie Gelderland. Ook de inwoners van Veessen zijn op de hoogte gebracht van de plannen. Zo was er op 2 november een informatieavond, waar veel mensen op af kwamen. Mede op basis van de input van deze avond zijn de plannen iets aangepast. Het is hiermee een breed gedragen plan geworden.

Rivierfront Veessen is één van de projecten binnen het programma 'Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld'. Deze gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en toegankelijkheid van het gebied waar de hoogwatergeul wordt aangelegd. De provincie Gelderland levert een belangrijke financiële bijdrage aan dit programma. Volgens wethouder van Dijk zal de aannemer BWO binnenkort voor de inwoners van Veessen nog een informatie-avond beleggen over de uitvoering van het werk.

Reageer als eerste
Meer berichten