Foto:
Coronavirus

Burgemeester Heerde roept op om corona-maatregelen op te volgen

Heerde - Burgemeester Jacqueline Koops-Scheele van Heerde roept  inwoners op de website van de gemeente op om de maatregelen die premier Rutte gisteren heeft afgekondigd over het coronavirus te volgen: 

"Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Heerde, want ook wij houden ons aan die maatregelen. Ik heb daarom besloten ook lokaal een aantal maatregelen te nemen. Op deze manier kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van dit virus."

Evenementen

Een van de landelijke maatregelen is, dat er een dringend verzoek is om geen bijeenkomsten te houden met meer dan 100 personen. Er zijn al diverse organisatoren van evenementen en bijeenkomsten die deze de komende periode afgelasten. "Ik roep organisatoren die dit nog niet hebben gedaan, of dit nog overwegen, dringend op om grotere bijeenkomsten (dit geldt ook voor kerkdiensten) de komende periode niet door te laten gaan, in elk geval de bijeenkomsten waar 100 of meer mensen kunnen komen. Ik begrijp dat door veel mensen veel werk is verzet om deze evenementen te organiseren, maar de gezondheid en veiligheid van een ieder staat voorop. Onze medewerkers gaan hierover ook contact leggen met organisatoren van evenementen."

Gemeentelijke dienstverlening

"Het Rijk roept ook op om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit geldt ook voor de medewerkers van de gemeente Heerde. Wel zullen we de dienstverlening overeind houden. Er is in elk geval een gehalveerde bezetting aan de telefoon en de dienstverlening van Burgerzaken gaat gewoon door. Wel verzoek ik u vriendelijk maar dringend om voor vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de e-mail of WhatsApp. Omdat we een beperkte bezetting hebben, kan het soms wat langer duren voordat u een reactie krijgt. Ik vraag daarvoor uw begrip. Als u vragen heeft over het coronavirus zelf en de maatregelen daartegen, verwijs ik u graag naar de website van het RIVM."

Gemeentebestuur

"Ik vind het belangrijk dat de bestuurlijke besluitvorming zoveel als mogelijk door kan gaan. Dit betekent dat het college van B&W op dinsdagochtend maximaal twee uur vergadert. De raadsvergadering op 23 maart gaat vooralsnog door (tenzij de raad zelf anders beslist). Daarbij vraag ik u om niet naar de vergadering toe te komen, maar deze via radio794 te volgen."

Ten slotte

"De maatregelen die we moeten nemen zijn vervelend maar noodzakelijk. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en passen de maatregelen zo nodig aan. Ik wens u in deze bijzondere periode alle goeds toe."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden