Op de website van Actief Heerde is onder andere een kennismakingsaanbod te vinden om meer te gaan bewegen.
Op de website van Actief Heerde is onder andere een kennismakingsaanbod te vinden om meer te gaan bewegen. (Foto: Actief Heerde )

Hele samenleving moet gaan bewegen

Heerde - Wat lacherig en met weinig snelheid gingen er een aantal handen omhoog toen in de Heerder raadszaal de vraag klonk: "Wie van u beweegt regelmatig?". De vraag werd gesteld door Barend de Ruiter, voorzitter van het nieuwe Platform Sport voor de gemeente Heerde. Als het percentage van een 30% raadsleden dat de hand opstak, symbolisch is voor alle inwoners, dan heeft het Platform Sport nog een wereld te winnen.

(door Jan Nitrauw)

Dat wil men doen met de uitvoering van een Lokaal Sportakkoord waarbij bewegen van nul tot honderd door de hele samenleving centraal staat. Grootste uitdaging is om sport en bewegen te verbinden met alle sectoren in de samenleving. Ook het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en cultuur moeten aansluiten om het ideaal te realiseren.

De basis is gelegd door het Rijks en opgepakt door Gelderland. "De provincie stimuleert weer de lokale activiteiten waardoor we nu op het punt staan om een Lokaal Sportakkoord te ondertekenen", aldus Barend de Ruiter. Het blijft daarbij niet bij een document. Dankzij subsidies van het Rijk wordt twee jaar lang sportformateur Jeroen Keizer voor de gemeente Heerde betaald. Daarnaast komt er nog 15.000 euro beschikbaar om een sportadviseur aan te stellen. Barend de Ruiter maakte voor de raadsleden de ambitie helder: "Iedereen zou een leven lang moeten sporten en met plezier moeten bewegen. Dit in combinatie met een gezonde levensstijl. Dat moet leiden tot een verbetering van de zelfredzaamheid van onze inwoners, vergroten van sociale contacten en versterken van ".

Voorwaarden

Om het ideaal te realiseren, moet er nog het nodige werk verzet worden. De Ruiter noemde in dat verband zaken als open en vitale sportverenigingen, een duurzame en uitdagende infrastructuur en een positieve sportcultuur. Belangrijkste punt is de samenwerking en verbinding met alle sectoren in de samenleving. "Lokaal moeten we afspraken maken met partners en prikkelen tot samenwerking", zag Barend de Ruiter als opdracht. Daarin moeten de sportformateur en de sportadviseur een belangrijke rol vervullen.

Openbare ruimte

Richting het gemeentebestuur zag de Ruiter ook de nodige uitdagingen om op te pakken. "Het schort nog wel aan de mogelijkheden om te bewegen in de openbare ruimte in onze gemeente", stipte de voorzitter van het Platform Sport aan. Ook riep hij de gemeenteraad op soepel om te gaan met wet- en regelgeving richting de sportclubs om het juiste klimaat te scheppen. Het Platform Sport ziet het nu als haar eerste taak om te inventariseren waar behoefte aan is in de samenleving. Dat is onder andere gebeurd in een kick-off waar heel veel ideeën zijn gespuid. Op 2 april staat de ondertekening van het Lokaal Sportakkoord gepland inclusief een Stappenplan.

www.actiefheerde.nl

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden