Foto:

Samenwerking provincies voor snellere aanleg elektrische laadpalen

Zwolle / Arnhem -  Om alle auto’s in 2030 elektrisch te kunnen voeden zijn meer laadpalen nodig. Om dat te realiseren gaan de provincies Gelderland en Overijssel gemeenten steunen met menskracht en specifieke kennis. Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt daarom de samenwerkingsovereenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) getekend. "Als we aan de mensen en bedrijven vragen om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende laadpunten zijn", vindt Overijssels gedeputeerde Tijs de Bree.

Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel hebben ingestemd met deze overeenkomst. Op maandag 23 maart is het (digitale) tekenmoment voor deze samenwerkingsovereenkomst.

”We willen de mobiliteit vergroenen. Dat betekent dat de hoeveelheid laadpunten gelijk op moet groeien met de groei van het aantal elektrische auto’s", zegt Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor mobiliteit. "Daarom gaan we gemeenten en regio’s ondersteunen. We dagen ze ook uit om met een bod te komen hoe zij invulling geven aan de groeiende laadvraag. Zo kunnen we goed monitoren of we op de juiste weg zijn en ons aanbod waar nodig aanpassen”.

Haar collega Tijs de Bree (energie) van de provincie Overijssel is het daar mee eens. “We zien dat elektrisch rijden een enorme vlucht neemt. Dat is een mooie ontwikkeling. Als we aan de mensen en bedrijven vragen om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende laadpunten zijn. Dat is één van de eerste dingen waar mensen naar kijken als ze overstappen."

"Als provincies hebben we hierin al een stap gezet door een grote, gezamenlijke aanbesteding te doen", zegt hij. "In de huidige afspraken gaan we nog een stapje verder door een regionale aanpak voor laadinfrastructuur te maken. Samen zorgen we ervoor dat overstappen op elektrisch vervoer over een aantal jaren de meest logische keuze is”.

Gemeenten bepalen waar de laadpalen komen. Het gaat om laadinfrastructuur voor verschillende vormen van elektrische voertuigen en om laden in de openbare ruimte maar ook op privaat terrein. De groei van het aantal laadpalen en elektrische auto’s heeft ook een impact op het elektriciteitsnet. Het aantal beïnvloed de planningen van netbeheerders waar netverzwaringen nodig zijn. Gelderland werkt daarom samen provincie Overijssel en de netbeheerders een regionale aanpak uit hoe gemeenten te helpen bij deze afwegingen.

Gelderland werkt al langer samen met Overijssel om de laadinfrastructuur te verbeteren. In 2018 is voor deelnemende gemeenten een aanbesteding publieke laadpalen uitgeschreven. Voor het vergroenen van de mobiliteit is het van belang dat het aanbod van laadpalen gelijke tred houdt met de vraag.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden