Het stadhuis van Hattem.
Het stadhuis van Hattem. (Foto: )

63 sollicitanten voor burgemeesterschap Hattem

Hattem - Hattem is een populaire gemeente om burgemeester van te zijn.  Voor de burgemeestersvacature  hebben zich 63 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich twee (oud-/waarnemend-)burgemeesters, 29 (oud-)wethouders,  1 (oud-)gedeputeerde en 25 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige 6 kandidaten zijn afkomstig uit andere disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 62 jaar. Er zijn 24 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

CDA : 9

ChristenUnie : 12

D66 : 7

Gemeentebelangen : 1

GroenLinks : 3

Lokale Partij : 4

PvdA : 7

SGP : 1

VVD : 16

Ongebonden : 2

Onbekend : 1

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de coronacrisis zal John Berends in april gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Hattem. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juni 2020 in de gemeenteraad van de gemeente Hattem worden vastgesteld.

Meer berichten