Het college van B en W kiest voor huisvesting van het Loket 0-100+ voor de kern Heerde voor de locatie Sportlaan.
Het college van B en W kiest voor huisvesting van het Loket 0-100+ voor de kern Heerde voor de locatie Sportlaan. (Foto: Jan Nitrauw)

Heerder loket 0-100+ naar Sportlaan

Heerde / Wapenveld - Het college van B en W ziet de locatie aan de Sportlaan 2 in Heerde als de meest geschikte tijdelijke of permanente locatie voor loket 1-100+ voor de kern Heerde. Voor Wapenveld is de vestiging van een loket voor deze kern onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar de nieuw te bouwen Hof van Cramer in het centrum. Dat laat het college weten in de informatie over de stand van zaken rond deze ontwikkeling.

(door Jan Nitrauw)

De realisering van de loketten 0-100+ komt voort uit een verandering in het Sociaal Domein die is afgesproken in het Coalitieakkoord bij het aantreden van het huidige college in 2018. De gemeente Heerde wil hiermee veel meer inzetten op preventie en opzet is dat de inwoners bij deze voorziening terecht kunnen met al hun vragen rond sociaal-maatschappelijke zaken. 

Ook het huidige Centrum voor Jeugd en Gezin gaat op in de nieuwe opzet. "Eèn loket en èèn regisseur per gezin", is de doelstelling van deze operatie die met tal van ketenpartners is voorbereid. Voor de uitvoering zijn circa dertig werkplekken nodig. De gemeenteraad sprak vorig jaar uit dat er in Heerde en Wapenveld fysieke loketten moeten komen waar de inwoners terecht kunnen. Daarnaast moet er ruimte voor de ondersteunende medewerkers. Totaal gaat het om de huisvesting van zo'n dertig personeelsleden voor de organisatie 0-100+.

Vorig jaar sprak de raad als haar voorkeur uit om de nieuwe locatie mfa Hof van Cramer in Wapenveld te benoemen als voorkeurslocatie voor de huisvesting van de benodigde werkplekken. In de kern Heerde zouden dan een beperkt aantal werkplekken nodig zijn als fysiek loket voor de inwoners. 

Op beide locaties komt een een voorziening met een laagdrempelige inloopfunctie bestaande uit ontmoetingsruimte, spreekkamers, vergaderruimtes en een activiteitenruimte voor welzijnsactiviteiten en/of dagbesteding. In Wapenveld is de vestiging nu onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar de mfa Hof van Cramer. Als dit project doorgang vindt, zal realisering nog zeker twee jaar in beslag nemen, aldus de informatie van het college aan de raad.

Voor huisvesting in de kern Heerde zijn twee bestaande locaties onderzocht: mfa De Heerd en het pand Sportlaan 2. De Heerd is te duur omdat een flinke verbouwing nodig is. De locatie Sportlaan is goed bereikbaar, biedt voldoende ruimte voor de werkplekken en de kosten blijven binnen het beschikbare budget. "Het pand is in 1997 gebouwd, goed onderhouden en direct te betrekken", meldt Moza Makelardij op haar website. 

Het heeft een oppervlakte van 768 m2 en totaal zijn 26 kamers beschikbaar. "Met een beperkte verbouwing kan de locatie geschikt maakt worden", meldt het college. De locatie is per 1 augustus 2020 beschikbaar en dat is nodig om dat het CJG, nu nog gehuisvest aan de Stationsstraat, met ingang van die datum nieuwe huisvesting nodig heeft.

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden