Foto:
Coronavirus

Hulpaanbod van de gezamenlijke kerken in Epe

Epe - De diaconie van de gezamenlijke kerken in Epe helpt Epenaren die in de knel komen door de coronacrisis, ook wie niet kerkelijk is. 

"De diaconie is er om je te helpen als je praktisch in de knel komt", stellen de kerken in een gezamenlijke verklaring. "Het is echt niet nodig dat Je kerkelijk bent om een beroep te kunnen doen op hulp en er zit geen enkele verplichting aan vast. Schroom dus niet om om hulp te vragen.
Je mag ook hulp vragen voor iemand anders, anonieme aanmeldingen komen alleen niet in aanmerking voor behandeling."

Vragen en adresgegevens kunnen worden gestuurd naar wijkdiaconie@grotekerkepe.nl.
De kerken nemen daarna snel contact met op.

Hulp aan de voedselbank

Door de coronacrisis ontstaat er bij de voedselbank een groot tekort aan artikelen. De voedselbank kan zelf geen levensmiddelen inkopen omdat tekort op te heffen. 

De diaconie biedt daarom in de komende periode extra hulp aan de voedselbank. In goed overleg met de voedselbank wordt bekeken welke levensmiddelen nodig zijn. De diaconie koopt deze levensmiddelen in zodat degenen die afhankelijk zijn van de hulp van de voedselbank ook in deze moeilijke tijd geholpen kunnen worden.
Daarnaast wordt voor de kinderen van de gezinnen die hulp van de voedselbank krijgen ook iets extra’s gedaan om hen op te vrolijken nu zij zoveel thuis moeten blijven.

De hulp wordt betaald uit eigen middelen van de diaconie.
Wie  dit initiatief wil ondersteunen met een gift, kan een bedrag overmaken naar rek.nr NL69RABO 0317560905 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Epe o.v.v. Hulp voedselbank

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden