Hoe gaat het met ons? GGD Noord- en Oost-Gelderland doet tweede peiling in coronatijd

Regio - "Het leven gaat gewoon door, maar ik mis vrijheid en sociale contacten en merk dat het nu lastiger wordt om thuis te blijven." Dit zei één van de deelnemers aan het vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Van 23 april tot 3 mei vond een tweede peiling plaats. Meer dan 6.000 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste peiling was in de laatste week van maart.

De tweede peiling laat zien dat minder mensen bang en bezorgd zijn vanwege de corona-uitbraak dan in maart. Nog steeds zijn de eigen gezondheid, gezondheid van familieleden en de economische gevolgen van de coronacrisis de belangrijkste redenen voor angst en bezorgdheid.

De tweede peiling laat opnieuw zien dat er veerkracht is onder de bevolking. De meeste mensen geven hun leven op dit moment een ruime voldoende (gemiddeld 7,1). 85 pocent probeert zo normaal mogelijk door te gaan met hun leven. Zoals een van de deelnemers schreef: “Ik ben zelf nog gezond. De zon schijnt en ik maak er gewoon het beste van.”

Vooral sociale contacten en ontspannende activiteiten, zoals (erop) uitgaan en op vakantie gaan, worden gemist in de coronatijd. 17 procent voelt zich eenzaam en een kwart zegt zich te vervelen. Mensen uit de jongste leeftijdsgroep (18 tot 44 jaar) ervaren dit gemis vaker dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Een deelnemer beschrijft het zo: “Ik vind het leven wat saai op dit moment, hou van feestjes en leuke dingen doen.....”

Veel ouders zullen opgelucht zijn dat de basisscholen volgende week weer opengaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de situatie voor meer gezinnen lastiger is geworden.

Het percentage ouders dat het een probleem vindt, dat hun kinderen niet naar school of de opvang gaan, is gestegen.

Uit de peiling blijkt dat het leven in de coronatijd invloed heeft op de leefstijl: 42 procent beweegt nu minder dan voor de corona-uitbraak, 24 procent slaapt minder goed, 17 procent eet minder gezond, 11 procent drinkt meer alcohol en 7 procent rookt nu meer.

 Het is goed om te zien dat verreweg de meeste mensen zeggen zich goed te houden aan de maatregelen. Opvallend is wel dat het percentage van de bevolking dat de maatregelen van de overheid allemaal overdreven vindt is toegenomen van 7 naar 13 procent. Ook zien we dat iets minder mensen zeggen bezoek aan ouderen en kwetsbaren te beperken. Dit percentage is afgenomen van 94 procent in maart tot 87 procent nu.

De GGD adviseert de bevolking om de maatregelen van het RIVM goed op te blijven volgen en goed op zichzelf en elkaar te letten. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. In mei houdt GGD NOG ook een coronapeiling onder de jeugd.

Meer berichten