Provincie Gelderland maakt vaart met bouw 45.000 woningen

Regio - Provinciale Staten van Gelderland heeft vorige week ingestemd met Actieplan Wonen. De provincie kan nu aan de slag met gemeenten, woningcorporaties, beleggers, bouwers, ontwikkelaars en regio’s om de komende vijf jaar de bouw van circa 45.000 woningen te versnellen. Daarvoor zet zij 30 miljoen euro in.

Het Actieplan gaat niet alleen over geld, maar over het versnellen van procedures, over het toepassen van nieuwe werkwijzen en technieken.

De woningen moeten betaalbaar zijn en voor een deel flexibel. Met flexibele bouw kan worden voorzien in de actuele woonbehoefte van bijzondere groepen zoals starters, daklozen, ouderen en jongeren, maar het laat ook ruimte voor verandering of zelfs afbraak, vervanging of verplaatsing op termijn.

De veertien acties die in het plan genoemd zijn vragen allemaal om grond en locaties, en om handen die het werk doen.
De provincie gaat aan de slag met subsidieregelingen en vereenvoudiging van regelgeving.

Wat er heel concreet nodig is om vaart te kunnen maken en echt de schop de grond in te kunnen steken, zijn locaties: gronden en gebouwen. Daar zijn gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere grondeigenaren aan zet.

Online wooncafé

Vrijdag 29 mei wordt het tweede online Wooncafé van de provincie Gelderland gestreamd. Daarin ontvangt Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland met Wonen in de portefeuille, Anne Jansen (gemeente Wageningen) en Ronald Leushuis (woningcorporatie Talis). Onder leiding van Esther Geuting (stec groep, adviesbureau) gaan zij het gesprek aan over maatschappelijk verantwoord bouwen, het betrekken van inwoners bij plannen en de mogelijkheden die er zijn om bouw te versnellen. 

Dat is vanaf 15.00 uur te volgen via https://www.gelderland.nl/Wooncafe-Gelderland-29-mei .

Meer berichten