Foto:

Koninklijke onderscheiding voor Annie Roeke-Bosman

Heerde - Annie Roeke-Bosman ontving op zondag een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jaqueline Koops-Scheele. 

Mevrouw Roeke-Bosman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de viering van Pinkestren bij de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Heerde. Dit moment werd gekozen vanwege haar grote inzet gedurende veertig jaar voor dit kerkgenootschap. De heer en mevrouw Roeke waren de enige aanwezigen tijdens deze kerkdienst, familie en overige kerkleden volgden de uitreiking digitaal.

Binnen de VEG was mevrouw Roeke onder andere ouderling van de kerkenraad en later pastoraal medewerker. Meer dan 28 jaar heeft ze kerkleden ondersteund in lief en leed. Daarnaast verzorgde ze elk weekend de liederenborden van de Kruiskerk en maakte deel uit van het team dat wekelijks de gebedsdiensten organiseert.

Verder was ze bestuurslid en voorzitter van de vrouwenkring van de VEG. Ze organiseerde de programma`s, zocht gastsprekers en begeleidt de avonden nog tot op heden.

Ook zet ze zich in om kaarten te sturen aan kerkleden die ziek zijn of die zorg nodig hebben.

Op regionaal niveau heeft mevrouw Roeke zich ingezet als bestuurslid en vrijwilliger van de stichting voor Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Naast haar bestuurlijke functie, organiseerde en coördineerde ze zendingskalenders voor de gemeenten en was ze betrokken bij de jaarlijkse vakantieweken voor ouderen en mensen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast organiseerde ze jaarlijks op Hemelvaartsdag regionale ontmoetingsdagen voor de regio Oost.

Naast haar vrijwilligersactiviteiten bij de VEG zet mevrouw Roeke zich al ruim 25 jaar in als mantelzorger voor ouderen en zieken. Daarnaast maakt zij deel uit van het team dat wekelijks koffie schenkt in het restaurant van verpleeghuis Wendhorst en daarbij aandacht geeft aan de bewoners.

Om voldoende afstand te houden, overhandigde de burgemeester de versierselen en werden die opgespeld door de zoon van mevrouw Roeke.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden