De Wenumse watermolen is een belangrijke cultuurhistorische trekpleister.
De Wenumse watermolen is een belangrijke cultuurhistorische trekpleister. (Foto: )

Extra dikke Wijerd door coronacrisis

Regio - De toekomst van het sprengenbekenlandschap. Dat is een van de uitgebreide artikelen die de tweede Wijerd van dit jaar sieren. Het gaat om een extra dikke uitgave van het kwartaalmagazine van de Bekenstichting. Het bestuur vond dat er wel wat extra’s gedaan mocht worden omdat door de coronacrisis de jaarvergadering en de voorjaarsexcursie waren afgeblazen.

De toekomst van het sprengenbekenlandschap dus. De afgelopen twee jaar is een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteit en de toekomst van dit bijzondere landschap. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de uitgave ‘Toekomst voor het Sprengenbekenlandschap.

Nieuw zicht op functies’. In het kader van dit onderzoek werd voor vier bekenstelsels een cultuurhistorische en ecologische nulmeting uitgevoerd, met als doel het in kaart brengen van de huidige staat van de beken. De resultaten daarvan vormen de bouwstenen voor een toekomst met nieuwe functies voor het sprengenbekenlandschap.

Deze vier stelsels; de Wenumse beek, de Zuidelijke Heerderbeek, de Rozendaalse beek en de Beekhuizerbeek, worden het komende jaar afzonderlijk gepubliceerd in de Wijerd. Per bekenstelsel gaat de aandacht uit naar specifieke en uiteenlopende thema’s, zoals de ruimtelijke kwaliteit, gebiedsontwikkeling, beken in stedelijk gebied, de klimaatadaptatie, ecologie en cultuurhistorie. Het eerste deel van de vierdelige artikelenreeks vertelt het verhaal van de Wenumse beek in de gemeente Apeldoorn, waarbij de cultuurhistorie en het belang van water centraal staan.

Deze nieuwe Wijerd bevat ook het tweede deel van de diepgravende reeks ‘Milieubederf in historisch perspectief’. Het wel en wee van de Veluwse sprengen en beken wordt in deze serie in een historische context geplaatst. Hoofdredacteur Henri Slijkhuis van de Wijerd bespreekt dit keer de periode van 1870 tot 1940.

Het bestuur schrijft in haar voorwoord dat de activiteiten gewoon doorgaan: "Na een natte winter is er alweer een droogteperiode ingetreden. Waterschappen, de provincie en Vitens zien dit ook en binnen de grote organisaties wordt nagedacht hoe en in welke vorm ze daarop zullen reageren. Voor onze werkgroep hydrologie betekent dat een constante alertheid om ook de effecten voor de sprengenbeken in beeld te houden. Maar niet alleen het water is belangrijk in deze discussies, ook de cultuurhistorische waarde."

Voor meer informatie, of het bestellen van dit nummer: Secretariaat Bekenstichting Z. Hottinga mail info@sprengenbeken.nl, 0578 - 631459

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden