Tussen heuvels en rivier - Leven in een boom


De kruin van de linde is heel dicht, hij geeft slechts op sommige plekken zicht op zijn binnenste. Je moet dus goed zoeken om er de vogels te vinden.
De kruin van de linde is heel dicht, hij geeft slechts op sommige plekken zicht op zijn binnenste. Je moet dus goed zoeken om er de vogels te vinden.
Tussen heuvels en rivier

Tussen heuvels en rivier - Leven in een boom

Bomen blijven volop in het nieuws. Het kan niemand ontgaan zijn dat in ons Nederlandse landschap meer bomen verdwijnen dan erbij komen. Goed nieuws is, dat hoe langer dat Grote Verdwijnen voortduurt, hoe meer liefde voor bomen er ontstaat. 

We schreven al eerder over de waarde en betekenis van bomen, voor ons, mensen en voor de natuur als geheel. Bovendien blijven bomen onze grootste bondgenoot in de strijd tegen opwarming van de aarde omdat zij CO2 wegvangen. 

Dit stukje wil gaan over de wereld die een boom in zichzelf van nature is, als boom en als leefomgeving voor de dieren die er in even. 

Onlangs ben ik eens rustig gaan kijken naar de soorten vogels die een bepaalde lindeboom in onze omgeving aandeden. De kruin van de linde is heel dicht, hij geeft slechts op sommige plekken zicht op zijn binnenste. Je moet dus goed zoeken om er de vogels te vinden. Met je ogen in de kruin verdwalen is als in een bos doordringen en zo vogels vinden is als wild ontdekken. In korte tijd zag ik zo in deze boom een onwaarschijnlijk groot aantal verschillende volgende vogels. Kool- en pimpelmees waren er, merel, lijster, roodborstje, huis-, ring- en heggemus, boomklever en boomkruiper, de grote bonte specht, tjiftjaf, houtduif en Vlaamse gaai - en misschien zag ik niet eens alle.

Vogels maken allemaal op hun eigen manier gebruik van de boom. De merel en de lijster zitten er het langst zonder duidelijk doel. Ze kijken rond en soms beginnen ze te zingen. Behalve ’s morgens vroeg laat de merel vaak aan het eind van de middag uitgebreider van zich horen, met zijn heldere stem, tussen zingen en praten. Het lijkt erop, dat er dit jaar weer meer merels zijn; in heel West-Europa stierven de afgelopen jaren verschrikkelijk veel merels en ook andere zangvogels door het usutu-virus.

De lijster overtreft alle andere zangers. Af en toe zingt hij vanuit de linde, aan het begin van de avond op mooie dagen. Je kunt hier voor gaan zitten, want de lijster houdt het dan meestal lang vol. Zonder overdrijven kun je zeggen dat het onvergetelijk is, een lijster tot wel een half uur lang onafgebroken te hebben horen zingen, met zijn zuivere, lenige stem, in alle afwisseling en met eindeloze energie.. zoveel schoonheid uit zo’n klein en teer lijfje. Als u de kans krijgt, luister!

Boomklevers, die vale ijsvogels lijken en boomkruipers fascineren door hoe zij zich langs de boomstam verplaatsen, recht naar boven of beneden de boomklever en spiraalsgewijs omhoog de boomkruiper, beide razendsnel en onbegrijpelijk, want hoe blijf je zo hangen, als je niet eens de tijd neemt om houvast te zoeken? Dat moet wel kleven zijn.

De grote bonte specht blijft natuurlijk spectaculair, iets wat je van de koolmees niet snel zou zeggen. Toch verrast ook die hoe meer je hem leert kennen. Hij beschikt over een enorm scala aan geluiden, riedels, kreetjes en uit ze met flink volume, eigenlijk te groot voor zijn kleine omvang. In de linde is de koolmees de meest uitgebreide bezoeker, want de dankbaarste voedselzoeker. Tot aan de uiteinden van de kleinste twijgen scharrelt hij insectjes bij elkaar en wat hij meer aan eetbaars tegenkomt, minuscule beetjes om zichzelf en een nest vol kroost te voeden. Dat simpele eten zoeken is een mooi schouwspel.

Zoals bij alles in de natuur gaan ook in de boom zelf functie en schoonheid samen. Beide worden nu ernstig bedreigd door hoe met bomen omgegaan wordt. Hoog opkruinen en leeghalen van wat daarna nog aan kruin restte maakt gezond natuurlijk leven in en rond een boom en uiteindelijk van de boom zelf onmogelijk.

Meer dan ooit hebben de bomen ons nodig. Hoe beter wij ze leren kennen, hoe meer wij ze beschermen, met al hun bewoners.

Vereniging Milieuzorg Epe

milieuzorgepe@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden