Foto: Dennis Dekker
Columns

Ons dorp in één zin?

Eper Erupties

Onlangs schreef ik over de door de gemeente te ontwikkelen Toekomstvisie. Ik hoopte en hoop nog steeds dat heel veel dorpsgenoten zich zullen mengen in de inspraak. Dat velen hun fantasie zullen gaan loslaten over hoe onze gemeente er moet gaan uitzien. Immers, de gemeente, dat zijn wij natuurlijk zelf.

Logischerwijze heb ik mij ook zelf gestort op de uitvoerige vragenlijst die hiervoor is opgesteld. Je kon kiezen uit maar liefst zes lijsten! Voor ieder dorp één en daarbovenop ook nog een lijst voor het buitengebied Veluwe en IJsselvallei. Ik moet bekennen, het invullen viel nog niet mee.

Dat begon al bij de eerste vraag. ‘Hoe zou u uw dorp Epe (lees dus ook Vaassen, Emst en Oene) in één zin omschrijven? Wat is kenmerkend? Zonder overdrijving zou je hier natuurlijk meerdere A-4tjes mee kunnen vullen, maar neen, het moest in één zin. In het verlengde van deze vraag lag ook de uitdaging om beknopt aan te geven hoe je je dorp van de toekomst zou willen omschrijven. Wat daarin het kenmerkende zou moeten zijn.

Zoals gezegd een hele uitdaging. Voor mij zijn die kenmerken groen, ruimte en op natuur gerichte recreatie. Voor de toekomst zie ik verdere uitbouw hiervan. Maar vanzelfsprekend heb ik daar bepaalde beelden bij in mijn hoofd en ik realiseer mij heel goed dat er meerdere wegen kunnen zijn die naar Rome (in dit geval Epe) leiden. Om dit alles dan in één zin te vatten is eigenlijk onbegonnen werk.

Dat leek althans zo. Tot ik in de wekelijkse rubriek oude ansichten van het Museum Vaassen twee foto’s zag van de Dorpsstraat. Eentje van 1906 en eentje van 2013. Daaruit bleek maar weer eens dat één beeld meer kan zeggen dan duizend woorden. Nu wil ik ons Epe van de toekomst niet terugbrengen naar het begin van de vorige eeuw, maar ik daag u uit deze foto’s eens goed te bekijken en op basis van uw waarneming te bepalen wat mooi zou kunnen zijn voor onze dorpen. Welke elementen in die oude foto’s spreken zo aan, dat je ze graag terug zou willen brengen in de verdere toekomst. Ik noem hier alvast de prachtige bomen, fraaie panden en de afwezigheid van (snel)verkeer. Het geeft een schitterend beeld waarvan ook u hopelijk blij wordt.

Oh ja. Als we het dan toch hebben over de toekomstige kenmerken van Epe dan hoort daar ook de rust bij. Het kan geen kwaad daar ook in het verband van de Omgevingsvisie nogmaals op te wijzen. Zeker nu wederom is gebleken dat onze gemeente afzijdig blijft als het gaat om een reactie op voorstellen rond Lelystad Airport is daar aanleiding toe. Alle buurgemeenten hebben samen een reactie naar Den Haag gestuurd. Maar Epe doet er het zwijgen toe. En dat voor een gemeente die drijft op de economische kurk van groen, rust, ruimte en recreatie. Onbegrijpelijk! Het kost me geen enkele moeite om dat in één zin duidelijk te maken.

Frits Smit

Meer berichten