column
column (Foto: Persgroep)
Columns

Column: Noreply

  Column

In de tijd dat ik bij het Waterschap zat ging het vaak over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. Zo ook bij andere overheden in het gebied, zoals de gemeenten en de provincie. Het was menens, ze hebben zelfs een samenwerkingsorgaan opgericht, Veluwekroon, voor realiseren van kansen rond het Apeldoorns Kanaal in Hattem en Heerde.

Met het schoonmaken van het kanaal en het beweegbaar maken van bruggen, ontstaan er volop mogelijkheden voor toerisme en recreatie! Zo was de gedachte. De bemensing bestond voornamelijk uit politieke zwaargewichten. Er is het nodige (belasting)geld gestoken in ambtelijke steun, voorlichting, website enz.

Ook de burger werd enthousiast. Er is een groep mensen die actief gingen meedenken, zelfs toen bleek dat er hobbels waren te overwinnen. Burgerparticipatie dus, wat zo door overheden wordt gestimuleerd. Maar wat schetst de verbazing, als blijkt dat zonder overleg met deze burgers de Veluwekroon de stekker eruit trekt omdat "Ambities niet haalbaar zijn". Zonder enige onderbouwing en uitleg en bovendien in een tijd dat er meer geld bij de overheid beschikbaar is. Waar zit het addertje? Of is het de arrogantie van de macht? Op zijn minst had men deze beslissing kunnen nemen met deze burgers. Tenminste, als die het ook niet zouden zien zitten. Wat meer opvalt is dat het ook campagnetijd is voor de verkiezingen. Deze regionale kopstukken hebben door deze handelwijze in deze tijd niet laten zien dat de politiek er voor de burger is. De verhouding met de burger raakt bevroren. Eenrichtingsverkeer in de communicatie!

In mijn dorp zien we hetzelfde. De gemeente wil tegen de wil van de winkeliers het centrum voor autoverkeer afsluiten. Bij het overleg daarover wilde de gemeente van geen wijken weten en hebben en de ondernemers de gemeente het voordeel van de twijfel gegeven.
Nu in de praktijk blijkt dat als gevolg, in de winkels de omzetten teruglopen en de consumenten klagen over de bereikbaarheid, willen de winkeliers graag het overleg heropenen. Maar de verantwoordelijke wethouder is daartoe niet bereid, terwijl je zou denken dat je als gekozene blij zou zijn als de burger contact met je wil. Terwijl nota bene die wethouder ook nog van een partij is die altijd door de middenstand op handen is gedragen. Het gedrag van de grote partijen is hier kennelijk ook al overgenomen.

Als dit verschijnsel zich al op dorpsniveau gaat voordoen is de vraag of het nog wel eens zal veranderen, ondanks de mooie beloften in verkiezingstijd. We leven per slot in de tijd van de nieuwe media waar de informatievoorziening grotendeels eenrichtingsverkeer is. Tegenwoordig zult u net als ik steeds vaker e-mails ontvangen met "noreply", wat zoiets betekent als: "Je krijgt deze boodschap, maar je kunt niks terugzeggen". Een aardig voorbeeld.

Gradus van Eek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden