column
column (Foto: Persgroep)
Columns

Column: Vrouwen

  Column

Hattems geschiedenis kent een aantal bijzondere vrouwen. Zo was daar Eleonora, dochter van de Engelse koning Eduard II. Als 14-jarige huwde zij in 1331 de 40-jarige roodharige Gelderse graaf Reinald II. Ze kregen twee jongens, die later in een heftige broedertwist verwikkeld raakten om de macht over het inmiddels tot hertogdom verklaarde gebied. Door dit huwelijk werd de graaf door bemiddeling van de Engelse koning namelijk beloond met het hertogschap en kreeg de Hattemse leeuw van trots een tweede staart. Dat was best wel bijzonder, want zelf het machtige Holland bleef maar 'gewoon' een graafschap. Reinald en Eleonora leefden doorgaans gescheiden. Volgens geruchten leed Eleonora aan lepra. Toen zij hiervan hoorde, toog zij met haar kinderen naar Nijmegen en ze scheurde voor de ogen van iedereen haar bovenkleed open en toonde haar naakte, ongeschonden lichaam, waarmee ze aangaf volledig gezond te zijn. Reinald kreeg spijt van zijn afstandelijke houding, maar kort daarna stierf de dementerende hertog. Zijn weduwe liet zich nu ook Vrouwe van Veluwe noemen. Zij schonk in 1346 aan Hattem, 't Veen; een moerasgebied ten oosten van de stad. Haar beeltenis is te vinden in de muur van het Nederlands Bakkerijmuseum, in het deel van de stad dat ze 't Warme land noemen.

Een andere persoonlijkheid was baronesse Van Heemstra, gouvernante van de jonge prinses Wilhelmina. Getrouwd met generaal titulair Hoefer, onbezoldigd stadsarchivaris in Hattem. Ze bewoonden het Van Lennipshuis in Hattem, beter bekend als 't Hoge Huis. Broer, baron Van Heemstra was burgemeester in die stad. Over Hoefer later meer. Op haar ziekbed kreeg zij bezoekjes van koningin Wilhelmina, die erg op haar was gesteld en haar 'bruinoog' noemde. De bezoekjes per koets vanuit paleis 't Loo in Apeldoorn, betekenden altijd het uitspannen van de paarden op de Hattemse Markt, waarna de koets door haar personeel de doodlopende Korte Kerkstraat, ook wel Zaksteeg genoemd, ingetrokken werd tot pal voor de deur van 't Hoge Huis. Aan het einde van de theevisite vond dit ritueel in omgekeerde volgorde plaats. Ook president Paul Kruger van Zuid-Afrika ging eens bij deze wijze vrouw op bezoek, terwijl haar broer de burgemeester dacht dat het een officieel bezoek aan de stad Hattem betrof. Stond 'ie mooi te kijk met zijn stadsbestuur daar op het bordes. Of broer en zus dit ooit uitgepraat hebben is niet bekend.

Een zonderlinge vrouw was ongetwijfeld Greet Hofmans. Pacifiste, gebedsgenezeres en persoonlijk adviseur van koningin Juliana. Door prins Bernhard binnengehaald om haar bij te staan, nadat zij na de geboorte van prinses Marijke in een depressie was geraakt. Zij moest vertrekken, nadat haar invloed op Juliana hem niet meer beviel. Juliana's goede vriend, baron Van Heeckeren van Molecaten uit Hattem, bood Greet een verblijfplaats aan op zijn landgoed, waar ze in afzondering leefde in een eenvoudig onderkomen. In café Steenman op de hoek van de Kruisstraat en de Ridderstraat hield zij haar healingsessies met handoplegging en deed wonderbaarlijke genezingen, zo wordt beweerd.

Gerard Libert, stads- en natuurgids, Hattem

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden