column
column (Foto: Persgroep)
Columns

Column: Gin törfschip meer

  Column

Er was een tied dat 't Apeldoorns Kanaal in de volksmond 'de vaort' enuump word'n. Dat was in de tied dat de schep'n met törf deur nao Wao'nvelde en wiederop var'n. De törf was belangriek, koj oe huussien warm holl'n. Daor heur'n ik ooit een mooi verhaaltien aover. Ien van de kool'nboer'n in Waopnvelde koop'n zien törf van de schippers. As die met hun vrachie uut Drente met veule martel'n en mier'n in Waop'nvelde brach'n, word'n de törf met de hand elos en eteld. Dat tell'n deud'n ze met twee tegelieke: tweeje, viere, zesse en zo wieder. De kool'nboer die ik op 't ooge hebben, tell'n dan zo vadder tut achtenvieftig. Dan stopp'nde eff'n en vreug an 't zeuntien van de schipper dat met mos tell'n:

"Hoe old is oe va?"

't Jochien antwoord'n dan: Achtenveertig. Mooi, knikk'n de kool'nboer dan en hie begunt bie acht'nveertig vadder te tellen.... hatte dur toch mooi tiene verdient! Datte daor met zo'n jonk veur de gek heuld, daor dache niet aover noa.

Ik mosse an dit verhaaltien denk'n toe aak veurige wêêke wat gluunig mooie olde fotoos van 't kanaal onder oog'n kreege. Wat bent de mens'n die zich joor'n lank in ezet heb um weer schep'n op de voart te laot'n var'n, veur de gek eholl'n. Zie heb joor'n lank loop'n martel'n en mier'n, Rick zo'n dikke twintig joor zelfs. Dur kwamp haope nao een Regiodebat van Provinsjiale Staot'n in De Keet van Heerde. Een steugien later kwamen de hoge dames en her'n uut Arnhem en van 't Waterschap praot'n met mens'n die weer graag hadd'n dat dur weer bot'n gung'n var'n.

En warempel, zie word'n 't met zien all'n iens: Wie gaot weer var'n! Eers nao Waop'nveld en dan kiek'n hoe aai vadder kump komm'n. Hoge dames en her'n uut Arnhem en van 't Waterschap kwam'n de mens'n in Waop'nvelde vraog'n um is uut de doek'n te doen hoe 't allemaole zat. Dur gung'n heel wat uur'n zitten in al dat aoverleg, in plann'n mak'n en de ambtenar'n voort te help'n. Zelfs gunk 't zo dat in 2012 de olde schep'n de vaort weer opvar'n tut an de Kloosterbrugge. Iedereen zag 't helemaole veur zich en de hoge dames en her'n word'n 't dan ok iens: eers de vaort schone mak'n, dan steigers an de kante en var'n nao Waop'nvelde.

Ma dur kwamp een kink in de kabel. De hoge dames en her'n word'n vervang'n deur andere dames en her'n. En die hadd'n iets van die olde kol'nboer in Waop'nvelde: zie gung'n anders tell'n. Zie dach'n net as de kool'nboer dur alleent ma aover nao wat 't kost'n um de scheep'n weer in Waop'nvelde te krieg'n. Dat aai later de törf ok verkoop en an geld maak, word'n vergeet'n. Ma ja, hoe doej dat dan met 't zeuntien van de schipper ofwel al die mens'n die zich joor'nlank druk emak heb um weer schep'n op de vaort te krieg'n?

De kool'nboer dach datte arg slim was, datte ander'n, en dan zo'n jochie dat te goeder trouw zien va heulp, veur de gek heuld kwamp bie hum niet op. Zoiets vuult de mens'n die zich jaor'n druk emak heb aover de voart noe ok. 't Zeuntien van de schipper had zien lessien trouw'ns snel eleert. De kool'nboer dach een jaor later 't zelfde geintie uut te hal'n. Toe hie ezeg had hoe old zien va was, vreug hie an de kool'nboer: 'En hoe old is oe vrouwe dan?'

"Die is dàttig", zee de kool'nboer. Toe hatte iniens deur dat de jonge hum bie de poot had. In de joor'n daornao word'n de törf altied heel netties eteld.....

Hendik uut de Veldsiet

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden