column
column (Foto: Persgroep)
Columns

Column: Proberen

  Column

Proberen: dat doen de hondjes ook en vaak "lukt het". Dit is een veel gehoorde uitdrukking in ons lokale dialect. Toch het is niet wat het suggereert. Het betekent zoiets van: "Als je niet iets durft te ondernemen of een risico durft te nemen kom je niet veel verder". Dat wil voorts niet zeggen dat je moet uitvinden wat anderen al hebben gedaan, want dan is na-apen verstandiger.

Ik moest er aan denken toen ik las dat de gemeente een eigen proef gaat doen met de huisvuilinzameling. Nu zou je denken dat met al die gemeenten in het land alle varianten al uitgeprobeerd zijn, maar dat is kennelijk niet het geval. Bovendien zijn de burgers (tegen betaling) redelijk tevreden over deze service van de gemeente.

De gedachte is dat de scheiding van het afval uiteindelijk zal verbeteren waardoor er meer hergebruik zal zijn en minder verbrand behoeft te worden. Een lofwaardig streven, ware het niet dat de weg daarnaar lijkt "op de klok terugzetten". Dat het daarbij tot mogelijk een lager tarief zal komen zal de proefpersonen uiteraard enthousiast maken.
Als de proef slaagt zal het afval zonder restwaarde niet meer van huis opgehaald worden, maar moeten we het zoals heel lang geleden weer zelf wegbrengen. Daartoe zullen verspreid oven de gemeente ondergrondse containers worden gebouwd, zoals we die nu al zien bij de flatgebouwen. De theorie is: "Doordat men er zelf meer moeite voor moet doen er zelf belang bij heeft, beter wordt gescheiden". Als de proef is gedaan zullen we het weten, ik sluit niet uit dat er ook minder serieuze burgers zullen zijn die deze moeite te groot vinden en de bosjes makkelijker vinden. Of een nieuw straatbeeld, waar je ouderen met huisvuil in het mandje van de rollator ziet op weg naar de verzamelplaats.

Toch is een proef doorgaans een goed idee. In mijn dorp zijn de verkeerslichten op de kruising met de Dorpsstraat weggehaald en is de weg aangepast. Velen vonden het een slecht plan, desondanks is het doorgezet. (Waarschijnlijk niet omdat deze installaties uit de tijd zouden zijn, want elders in de gemeente is een park van deze verkeersgeleiders ontstaan). Helaas moest er een ernstig ongeluk plaatsvinden en was er grote publieke verontwaardiging nodig om de zaak te veranderen. Proef mislukt, doch geen terugplaatsen van het verkeerslicht, maar opnieuw aanpassing van de weg. Gisteren zag ik dat de nieuwe gelede bus er zich met moeite door wurmt. Blijkt dat de aanpassing van al die rotondes geen weggegooid geld is geweest.

Als er dan intussen een proef moet zijn, dan liever met het huisvuil. Wat zou het dan praktisch zijn als niet willekeurige burgers daarvoor worden aangewezen, maar de raadsleden en beleidsambtenaren zelf. Als voortrekkers van deze proefpersonenbrigade, het college van B en W. Dan weten het beslissend orgaan in een klap hoe de proefpersonen er over denken! Het spaart bovendien het schrijven van een rapport uit.

Gradus van Eek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden