Columns

Column: Referendum

  Column

In Den Haag is er meer dan twee maanden na de verkiezing nog geen zicht op een nieuwe regering. Niet in de laatste plaats het gevolg van het grote aantal partijen die zetels hebben behaald. Meer splinterpartijen, maar ook een versplintering van het politieke landschap. Terwijl het parlement nog worstelt met de afwikkeling van de verkiezing, lopen de gemeenten warm voor hun eigen ronde. Ongetwijfeld zullen daar ook zich weer nieuwelingen melden die een plek op de raadsbankjes willen veroveren. Of het deze mensen nu gaat om hun eigen belang of het belang van de gemeenschap is nooit goed duidelijk.

Ook in Epe zijn er initiatieven van nieuwelingen. Er wordt gepolst en gelobbyd is mij gebleken. Er heeft zich zelfs al een nieuwe partij aangemeld, bestaande uit mensen met ervaring in de gemeenteraad. Dat roept dan meteen de vraag op wat de nieuwe partij heeft toe te voegen aan datgene wat er al is. Dat de bestaande partijen wel heel erg overtuigd zijn van hun eigen kunnen, is mijns inziens evident. Daarom is er best wel plaats voor een nieuwe partij met frisse ideeën, bestaande uit jonge mensen die in de partij niet worden afgeremd door het bestaande etablissement. Mensen die nog weten dat ze de wijsheid niet alleen in pacht hebben en die, eenmaal gekozen, ook bereid zijn naar de bevolking te luisteren en daar naar te handelen. Er wordt nu te vaak door externe adviesbureaus iets bedacht, wat door wethouders wordt uitgevoerd. Deze zijn formeel geen raadslid, terwijl de 'gekozen' leden van de gemeenteraad steeds minder 'zichtbaar'zijn.

Daarom vraag ik mij af of de nieuwe Dorpspartij die een 'bindend referendum' tot zijn speerpunt wil maken, veel zal verbeteren. Een bindend referendum betekent dat men de bevolking rechtstreeks politieke beslissingen laat nemen. Als dat een goed systeem zou zijn, hadden we helemaal geen gemeenteraad nodig - waar je mag hopen dat er mensen in zitten die in de regel wat meer verstand van de materie hebben en een verstandige, weloverwogen keuze kunnen maken die rekening houdt met alle voors en tegens. Een 'bindend' referendum kan alleen door de gemeenteraad (in meerderheid) worden uitgeschreven. Maar als de gemeente besluit om bij voorbeeld de hondenbelasting te vertienvoudigen kan de bevolking een correctief of een raadgevend referendum starten. De uitslag gaat naar de gemeente, maar die hoeft zich daar niets van aan te trekken. Het is enkel een signaal.

Met een ja/nee of voor/tegen vraagstelling dreigt een versimpeling van het voorstel te ontstaan die geen recht doet aan de problematiek. Daarnaast is het vaak zo dat nee-stemmers gemotiveerder zijn dan ja-stemmers. Hierdoor kan een minderheid zijn wil opleggen aan een zwijgende meerderheid. Ik denk dat er, indien nodig, meer is te verwachten van een nieuwe partij met revolutionaire plannen, waar ook jonge mensen met frisse ideeën in zitten. Dat is in Epe eerder gebeurt. Uit ervaring weet ik dat dit op brede en constante steun van de bevolking kan rekenen en tot flinke verandering kan leiden.

Gradus van Eek

Meer berichten