column
column
Columns

Column: Koetjesreep

  Column

Aai in disse daag'n de media volg, is tur heel wat te doen aover olde mens'n. Het kabinet wil 't mens'n gemakkelijk mak'n um uut 't leav'm te stapp'n en een in de politiek bekend echtpaar hef dat ok edon. 't Is een discussie die wel eff'n deur zal gaon noe de geboortegolf van net noa de Tweede Wereldoorlog op leeftied kump. En dat brenk problem'n met zich mee. 't Begint met phpd, pijntje hier, pijntje daar. Ma dat wordt steeds arger. Ie krieg hulpe neudig en uiteindelijk hei heel veule hulpe neudig en kuj niks meer.

't Is nog niet zo lange geleen dat kinder dan de olders in huus nam'n. Al was dat soms ok mutt'n. En aai de pech hadd'n dat aai een bettien sjachereinig tiep in huus kreeg'n, veult dat ok altied niet met. In de opbouw van de verzurgingsstoat in de joor'n zestig, werd een oplossing evunn'n. Geld was niet zon probleem en dat tur algemene middel'n gebruuk word'n um problemen op te loss'n, was niet arg. En dus kwaam'n dur verzurgingshuuze en kreege wie de Rehoboths, de Brinkhov'ns en dat soort dinge. Toe Rehoboth de deur'n los deut, was 't een groot feest. De mens'n die zo gelukkig war'n um een plekkie te kriegen, vonn'n 't helemoale geweldig. Ma dat war'n toendertied ok older'n van net 65 joor en zo en nog goed fit. Elk joor gung'n ze met zien all'n een dag uut as 'old'n van daag'n' in een paar grote buss'n en dan stunt ONA bie 't Spyker um ze in te hal'n. Ik stonne dan te wach'n op opoe en opa want zie brach'n veur oons as kinder een Koetjesreep met! Een reep sukelaa van een dubbeltie maar dan haai ok een hele reep sukela veur oezelf! 't Hele spul kwamp de busse uut en binn'n bie 't Spyker stunt de koffie met gebak kloor um de dag of te sluut'n.

Daor is dus niks meer van aover. De olde mens'n bent noe dikke in de tachtig en nog older en veural hulpbehoevend. De res mag, nee mut, thuus bliev'm won'n. Ondertuss'n hei een maatschappij ekreeg'n waor de zurge veur een ander niet zo hoge meer scoort. Ziet dat aai zelf goed mee komp, dat oe kinder goed leert en oe leav'm van alle gemakk'n is veurzien. Noe is dat niks niejs, veule samenleaving'n heb daor al met ezeet'n. Dat denke wie altied wel ma de geschiedenis leert wel anders. In 't Olde Testament word'n de mens'n deur de profet'n dur al op of ereekent hoe ze umme gung'n met de wez'n, de weduw'n en de vremdeling'n. Daor word'n opvall'nd genog de older'n niet bie enuump, bliekbaar word'n doar nog wel goed veur ezurg en was dat toen gin probleem. Amos is zon profeet die 't volk leut wet'n dat God ze heel andere regels met egeev'm hef um dur veur ze zurg'n dat de samenleving dreit zoals Hij 't bedoeld hef. Asse dat niet doet, lop 't helemaole schief. Dat ziet wie noe ok gebeur'n. Aai de hulpbehoevende niet verzurg, komp tur andere oplossing'n, aai dat een oplossing maag nuum'n. Soms bedenk de mens'n die zelf zoas noe gebeurd met de keuze um dur uut te stapp'n umdat 't leevm voltooid is. Zo van 'Ik wil uulle niet meer lastig vall'n'. Noe nog vriewillig ma dur bent ok beschaving'n zat ewes waor 't ok nog anders gunk. Nee, Hendik hef zo ok gin oplossing. Ma dat liefde 't sleutelwoord is in disse zak'n is wel duudelik. En bie liefde heurt zelfopoffering en dat bent wie in oonze tied behoorlijk kwiet erak. Ik bidde iederiene die hierin zien weg mut zuuk'n veule wiesheid toe.

Hendik uut de Veldsiet

Meer berichten