Columns

Column: De geboorte van Jezus

  Column
column
column

Op 29 februari verongelukk'n dominee Henk Vreekamp uut Epe. Ik had net zien boek 'Zwijgen bij volle maan' elêêz'n. Hie dut daorin ok uut de doek'n hoe de boodschap van Christus deur de tekst van de Heliand in disse streek'n is ekomm'n. Dat is een gedich dat zon duuz'nd joar old is. Anne van der Meiden hef dat vertaald uut 't Oldsaksisch in de Twentse sproake. 't Hef mien biezunder an esprök'n. Ik heb prebeert umdat ma weer in oons dialect aover te zett'n. Want dat is immers de bedoeling van 't Evangelie: deurgeev'm.

"Too kwam der een gebod van 'n keizer oet Rome, Octavianus, baas oaver de hele weerld. Hie gaf een bevel en dat göld veur alle leu. Iederiene mos nao de plaatse goan waor hee of zee geboren was. Daor kwam'n ok luu van d'n keizer die goed konn'n schriev'm en iederiene noter'n. Zo koj nooit gin belasting meer ontlop'n. Ok den goeie Jozef met zien huisholding gunk op weg zoas de almachtige God dat wol. Hee mos noa de mooie plaatse Bethlehem waor hie vandan kwamp net as de heilige maagd Maria, die beste vrouwe. Doar was vrogger de troon van David evestigd, den groten koning bie de Hebreeën, zolang hee doar de macht hat. Jozef en Maria heurd'n bie zien huus en war'n dus van geboorte veurname luu. Maria was deur een schitterende beschikking van God gewaar eword'n dat heur een Zeune gebor'n zol word'n. 'n Koningskind, starker dan welke koning ok, machtig in disse weerld en een Licht veur alle mens'n zoas doar al heel lang oaver eproat was en eschreev'm was in boek'n en veurtek'ns: Hee zol als een klein Kind in disse weerld komm'n. Zo gebeur'n 't dat zie in Bethlehem een Zeune kreeg. Zien moeder nam Hem in heur arms, trok Hem kleur'n an en Maria, de mooiste van alle vrouwluu, speld'n Hem wat sieraod'n op en legg'n Hem doarnoa met de beide haande veurzichtig in de kribbe, dat kleine Kind.

Toe word'n de mens'n in de wiede weerld gewaar dat Hie gebor'n was. Keerls die boet'n op 't veld bie de peerde en ander vee war'n, zaag'n iniens dat het duuster in de luch deurmidd'n brak en dat 't lich van God deur de wolk'n nao hen toe kwam. Zee word'n dur bange van die grote keerls. Toe zaag'n ze een machtige engel van God die teeg'n heur begun te proat'n. "Ik wol uulle ", zei hij, 'n mooie boodschap breng'n en met mooie woord'n een goed berich deurgeev'm: in disse nach is Christus geboor'n, dat zalige Kind van God, de beste Heerser oaver iederiene. Hie is gebor'n in de stad van David. Dat is veur ieder mense goed niejs, iederiene hef daor baat bie. As uulle dat wilt dan köj Hem vind'n. Hie lig in een kribbe met wat doek'n um Zich hen". Noadat de engel dit ezech had, kwam dur een groot gezelschap engel'n bie, 't leek ja wè een heilig leger, volk van God en zie zung'n mooie woord'n veur de keerls die doar bie menare war'n. De keerls heurden hoe de engel'n vol eerbied met heur heldere stemm'n God de eer brach'n: "De ere is an God", zêêg'n ze, "in de hoogste hemel en vree op disse weerld an alle mens'n die het goed met menare meant'. De keerls leut'n zien dat ze de bliede boodschap goed hadd'n begrep'n. Nog diezelde nach gung'n ze nao de kribbe um dat wonder van God zelf te zien."

Meer berichten