Column Kleikloet'n: Het haasje


column
column
Columns

Column Kleikloet'n: Het haasje

  Column

Hattem is de enige plek op de Veluwe waar de overgang van Veluwemassief naar de IJsselvallei zo abrupt is. Waar de Langenberg en de Hezenberg via het Apeldoorns kanaal en de Wiessenbergerkolk overgaan in de uiterwaarden van de IJssel. De hoge zandduinen met struikhei, vliegdennen en jeneverbesstruiken van het "Algemene Veen", welke via een oeroude bandijk overlopen in nat broekbos en enkele kolkjes van dit bijzondere gebied, waaronder een heus 'pingokolkje'.

Met bevers, aalscholvers, visdiefjes, lepelaars, ooievaars, blauwe en zilverreigers, kwartelkoning en ijsvogeltjes, maar ook reeën, vossen, dassen en reptielen een prachtig stukje natuur, pal tegen een Hattemse woonwijk. 's Winters zijn de vaste bezoekers van de Wiessenbergerkolk de kleine zwanen, allerlei ganzen, bergeenden, zaagbekken, smienten en kuifeenden. Het gebied maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur 'Hattemerpoort' en vervult een brugfunctie tussen de Veluwe, oostelijk en westelijk van de A50 en het rivierengebied. Dieren vanuit het Veluwemassief vertonen zich naast hazen, water- en weidevogels van het IJssellandschap.

Veldjagers als kiekendief, buizerd en torenvalk zie je naast bosjagers als boomvalk en havik. Door dit landschap zal wild vrijelijk over het kanaal trekken, althans dat is de bedoeling. Wildtrappen in het Kanaal zijn er voor de oversteek. Herten en reeën zullen vanuit Molecaten en Flip Hul wellicht zelfs in Salland kunnen opduiken, met gevolg betere vermenging van soorten. Na de ecoducten, nu een nieuwe ontsluiting, dwars door de rivier. Wild kan namelijk heel goed zwemmen. Wilde zwijnen ook, maar die dienen thuis te blijven. Die worden in Overijssel niet toegelaten, dat is zo bepaald. Hun verblijf wordt officieel alleen op de Veluwe en in Zuid-Limburg toegestaan. Werkelijkheid is dat die Hattemerpoort in Hattem voor herten potdicht zit, althans richting rivier. Die kunnen het dus vergeten, want overal zijn hekwerken en bebouwing. Er is gewoon geen vrije doorgang met al die obstakels. Inmiddels rukt ook de wasbeerhond vanuit Oost Nederland verder op. Zij hebben net als dassen en vossen maar een klein gaatje (of dassentunnel) nodig en ook kunnen ze heel goed zwemmen. Het wordt daardoor voor de jonge hazen en weidevogels in de Hoenwaard steeds zwaarder om te overleven.

De stand van het aantal broedende grutto's, kieviten en tureluurs loopt al jaren terug. Belagers als vossen, dassen, marters en wezels over de grond en kraaien, meeuwen en kiekendieven vanuit de lucht en ja, ook af en toe een rondstruinende slokop als de ooievaar zorgt voor een teveel aan belagers en steeds minder buit. Voor jonge weidevogels en haasjes dus geen vluchtweg via welke poort dan ook. Zo zijn weidevogels en jonge watervogels steeds vaker het haasje en jonge haasjes de pechvogels van de IJsseldelta.

Gerard Libert

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden