Te hard varen leidt tot schade aan oevers Apeldoorns Kanaal


Foto: Benno Wonink

Te hard varen leidt tot schade aan oevers Apeldoorns Kanaal

  Nieuwsflits

Regio - Het Apeldoorns Kanaal is de afgelopen jaren opgeknapt, maar daardoor gelden er ook regels van de gemeenten Heerde en Hattem en Waterschap Vallei en Veluwe.

In het stuk bij Heerde en Wapenveld, het zogenaamde 5e pand, is het tot 1 januari 2022 toegestaan om met een gemotoriseerde boot met maximaal zes kilometer per uur te varen. Een belangrijke reden om de snelheid op zes kilometer per uur vast te stellen, is dat bij hogere snelheid schade ontstaat aan de schuine vlakken langs het kanaal, de zogenaamde taluds. 

Neemt de snelheid van varen toe, dan ontstaat een grotere golfslag. Hierdoor brokkelen de schuine vlakken af. Om recreanten attent te maken op deze maximum snelheid, plaatsten gemeente Heerde en het waterschap in 2019 bij alle bruggen in het 5e pand borden.

In de praktijk wordt nog te vaak harder gevaren dan zes kilometer per uur. Dat verstoort de rust van vogels die in dat stuk langs de waterkanten hun nesten houden. Toezichthouders van gemeente Heerde, gemeente Hattem en het waterschap letten daarom samen op en kunnen een boete opleggen.

Na 1 januari 2022 is (ook) in het 5e en 6e pand van het Apeldoorns Kanaal alleen elektrisch varen toegestaan. Hiertoe besloten gemeente Heerde en Waterschap Vallei en Veluwe in 2019, om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. Door elektrisch te varen in plaats van met verbrandingsmotoren, neemt vervuiling van het oppervlaktewater af. Bovendien leidt deze aanpassing tot minder overlast voor mens en natuur. Ook bij elektrisch varen geldt de maximum snelheid van zes kilometer per uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden