Foto: Dennis Dekker
Columns

Omgevingsvisie met lef

  Nieuwsflits

Wat gaat ons de toekomst brengen? Een tweede of zelfs een derde en vierde corona golf? Het ‘tijdelijk abnormaal’ als eindstation? En wat doen we daarna? Durven we ingrijpende veranderingen in onze leefstijl aan of is het binnen de kortste keren weer business as usual?

Wie het weet mag het zeggen. Feit is dat vrijwel niemand het aandurft om nu een visie op de toekomst te ontwikkelen. Terwijl daar juist door velen zo’n behoefte aan is. Epe was eind vorig jaar net gestart met het ontwikkelen van zo’n toekomstvisie. Deze Omgevingsvisie moet het vertrekpunt worden voor initiatieven en projecten in onze gemeente. Maar na een eerste inventarisatieronde staat alles nu als gevolg van corona op de waakvlam.

Dat is jammer, want als er momenteel iets duidelijk wordt is het wel dat wij grote veranderingen snel aankunnen. Een ideale voedingsbodem voor een spraakmakende, vernieuwende toekomstvisie. Denk maar eens aan de energievoorziening. 20 á 25 procent van onze huishoudens heeft inmiddels al zonnepanelen op het dak en we zijn verbaasd als er bij nieuwbouw geen sprake is van energieneutraliteit. Niemand denkt er meer over om iemand ter begroeting de hand te schudden, laat staan de obligate drie zoenen uit te delen. Thuiswerken, halvering van de veestapel, treinen in plaats van vliegen op middellange afstanden, voor al deze zaken zou je een paar maanden geleden nog worden uitgelachen. Nu is ‘t het nieuwe normaal en dat biedt perspectief voor een gedurfde toekomstvisie.

Spraakmakend Epe, een recreatiegemeente die zich onderscheidt op de Veluwe. Een gemeente waarbinnen groene, duurzame dorpen worden vormgegeven. Dorpen waar de natuur centraal staat en waar op de natuurbeleving gerichte recreatie alle ruimte krijgt. Opmerkingen dat zo’n plan niet realistisch is, veel te ver gaat, kunnen met onze corona-ervaring achterwege blijven.

Hopelijk durft Epe zich zo te profileren. Inzetten op een forse versterking van het groen én de biodiversiteit. Dennenbossen worden geleidelijk getransformeerd tot loofbossen. Het groen wordt fors uitgebreid, landbouwgrond wordt omgezet in natuur en hiermee in overeenstemming zijnde recreatie. Het groen wordt vanuit de buitengebieden doorgezet tot in de harten van de dorpskernen. Belemmeringen voor het wild worden weggenomen. De dorpscentra (winkel en horecagebieden) worden verkleind en verdicht. Wegen, vooral de kleinere toegangswegen tot de centra, worden onthard. Een proces dat ook bij woningen kan worden gestimuleerd. Fietsverkeer krijgt voorrang, brede (snel)fietspaden worden aangelegd en er wordt afscheid genomen van de auto’s (m.u.v. bevoorradingsverkeer) in de dorpskernen.

Hoe mooi zou het zijn als alle Epenaren hun fantasie op een dergelijke visie zouden loslaten. Met lef kan er iets unieks ontstaan en kunnen wij ons op de Veluwe echt gaan onderscheiden. De ‘100 procent wild-garantie’ wordt een in alle opzichten inlosbare belofte. Niet alleen de eigen inwoners maar m.n. de detailhandel, horeca, recreatie en alle gasten zullen bij de plannen van groendorpen wel varen. En dat zonder het gevaar het Venetië van de Veluwe te worden. Luchtfietserij? Neen, will, skill and thrill!

Frits Smit 

Meer berichten