Logo veluws-nieuws.nl


Provinciale Staten gaan de tijd nemen om een onderzoeksopdracht over de toekomst van het Apeldoorns kanaal aan GS te formuleren.
Provinciale Staten gaan de tijd nemen om een onderzoeksopdracht over de toekomst van het Apeldoorns kanaal aan GS te formuleren.
Apeldoorns Kanaal

Provinciale Staten pakken zelf regie voor bevaarbaar kanaal

  Politiek

Provinciale Staten (PS) van Gelderland gaan zelf een onderzoeksopdracht aan Gedeputeerde Staten formuleren naar het toekomstig gebruik van het Apeldoorns kanaal. Dat is de uitkomst van een vorig week woensdag gehouden debat in de Statencommissie Ruimtelijke ordening, landelijk gebied en wonen.

WAPENVELD - Het debat werd gehouden op verzoek van de ChristenUnie na een persbericht eerder dit jaar van de Stuurgroep Veluwekroon. Deze bestaat uit bestuurders van de provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde. Men liet toen weten dat de ambitie van een bevaarbaar kanaal niet haalbaar is. Gedeputeerde Josan Meijers, voorzitter van de Stuurgroep, kwam hier nu op terug. Zij meldde dat de Stuurgroep "geen kans zag om de opdracht uit te voeren". De gedeputeerde werd meteen gecorrigeerd door fractievoorzitter Pieter Plug (CU): "Ik heb geen behoefte aan woordspelletjes, het persbericht meldt duidelijk de uitspraak dat de ambitie niet haalbaar is". Plug had in zijn debatverzoek al gesteld dat de partners in de Stuurgroep "niet zomaar de stekker uit de ambitie van Provinciale Staten kunnen trekken".

Die ambitie is door PS vastgesteld na het in 2009 gehouden Regiodebat in de Keet van Heerde. Die werd in 2012 vertaald in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen in de Stuurgroep. Een flink aantal onderdelen van die opdracht is uitgevoerd. De kanaalbodem is gesaneerd, de beschoeiing vervangen en voorzieningen als steigers, een boulevard in Wapenveld en een Kanaalpark in Heerde zijn aangelegd. PS stelden ook 3,1 miljoen beschikbaar voor het beweegbaar en bedienbaar maken van de bruggen in Hattem en Wapenveld.
Daarbij deed GS de belofte zich, na realisering van de eerste fase, hard te maken om 4,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het beweegbaar maken van de vier bruggen tussen Wapenveld en Heerde. Waterschap en gemeenten zouden de kosten voor beheer en onderhoud voor hun rekening moeten nemen. En daarop ging het mis. Het Waterschap vroeg van Hattem en Heerde om jaarlijks 80.000 euro bij te dragen aan onderhoud en bediening van de Hezenbergersluis.

Na een uitvoerig debat, kwam Pieter Plug met het voorstel om als PS zelf de regie te nemen en een onderzoeksopdracht te formuleren. Wat overigens niet meteen betekent dat de ambitie ook werkelijk uitgevoerd wordt. PS was zeer kritisch op de bedragen die met de realisering gemoeid zijn. Een zoektocht naar partners werd nadrukkelijk genoemd. Als die niet gevonden worden is de kans groot dat de ambitie alsnog in de prullenbak terechtkomt.

reageer als eerste
Meer berichten