Logo veluws-nieuws.nl


Provinciale Staten waren wel in hun nopjes met de sanering van het kanaalbodem waardoor het kanaal volop gebruikt kan worden.
Provinciale Staten waren wel in hun nopjes met de sanering van het kanaalbodem waardoor het kanaal volop gebruikt kan worden.
Apeldoorns Kanaal

Leisurelands partner voor kanaal?

  Politiek

Leisurelands, beheerder van onder andere de haven in Hattem en het Heerderstrand, is bereid om te onderzoeken wat men bij kan dragen aan het Apeldoorns kanaal. "Bij dit soort waterwegen is altijd steun van de overheid nodig, maar wij willen altijd kijken wat wij kunnen bijdragen", aldus directeur Erik Droogh.

REGIO - Die voor de camera van TV Gelderland liet weten dat de overheden dan wel een duidelijke keuze moeten maken. En duidelijkheid scheppen is ook de opdracht die Provinciale Staten PS) vorige week aan Gedeputeerde Josan Meijers hebben gegeven. Meijers is voorzitter van de Stuurgroep Veluwekroon, tot nu toe verantwoordelijk voor de Gebiedsontwikkeling Apeldoorns kanaal. De Stuurgroep liet eerder dit jaar weten dat een bevaarbaar kanaal geen haalbare optie is. Drie Wapenveldse organisaties hadden toen al de organisatie rond van een Kanaalconferentie maar bliezen die na deze mededeling af. Wel werd in De Heerd een rondetafelgesprek gehouden met een delegatie van Provinciale Staten en betrokken partijen waaronder Leisurelands. Vorige week woensdag stond het onderwerp Apeldoorns kanaal op de agenda van Provinciale Staten na een debatverzoek van Pieter Plug namens de ChristenUnie. De conclusie was dat de investering geen probleem is, maar dat het vast loopt op beheer en onderhoud. PS namen unaniem een motie aan waarin GS nu wordt opgedragen voor het einde van dit jaar een onderzoek uit te voeren. Dat moet zich richten op een overzicht van wat er nodig is inclusief een inschatting van de kosten en wie daar een bijdrage aan wil leveren. Opvallend in de opstelling van Leisurelands is dat men zich ook richt op de opbrengsten. "De financiële meerwaarde zit hem in meer zaken dan alleen de sluisgelden. Als je een huis aan het water hebt waar een boot voor de deur kan liggen, dan wordt het huis een ton meer waard. Dat is ook goed voor gemeenten. Vaak wordt dat niet gezien. Het is goed voor de gemeenschap, maar ook voor de samenhang in het gebied", aldus Droogh voor de camera van TV Gelderland.

Vadesto uit Hattem heeft PS net voor de vergadering nog een mail gestuurd naar de fracties in de Staten. Daarin liet men weten dat een bevaarbaar kanaal 'een bom onder het bedrijf is'. Dit tot verwondering van Gedeputeerde Meijers. "De huidige ambitie bestaat al jaren en een nieuwe vergunning is niet aan de orde. Maar ik zal het navragen bij Rijkswaterstaat", beloofde Gedeputeerde Meijers.

Reageer als eerste
Meer berichten