Logo veluws-nieuws.nl


Volgens wethouder Wolbert Meijer (l) heeft de ICT-dienst van de drie H2O gemeenten inmiddels furore gemaakt met zelfs belangstelling uit Drenthe.
Volgens wethouder Wolbert Meijer (l) heeft de ICT-dienst van de drie H2O gemeenten inmiddels furore gemaakt met zelfs belangstelling uit Drenthe. (Foto: Jan Nitrauw)

Samenwerking H2O een heikel punt

  Politiek

Al ruim zes jaar hebben de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek een gezamenlijke ICT-dienst. Het formaliseren van deze dienst in een gemeenschappelijke regeling, levert in de betrokken gemeenteraden veel discussie op. Niet over de noodzaak van de dienst op zich maar veel meer over de gemeentelijke samenwerking.

HEERDE/HATTEM/EPE - De dienst is opgezet in 2006, toen was er nog sprake van plannen om te komen tot een vergaande samenwerking en mogelijk zelfs een fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek. Nadat de gemeenteraad van Heerde liet weten niets te zien in een samenwerking 'over de bult', werd de koers verlegd naar noord-zuid. Ofwel samenwerking met Hattem en Epe. Maar op bepaalde onderdelen zoals de ICT-dienst, was de samenwerking in H2O al in gang gezet. De gemeenteraad sprak daarover uit dat de onderdelen waarop samenwerking al in gang was gezet, deze in stand zouden blijven. En dus ook de ICT-dienst. Een succesvolle samenwerking, aldus wethouder Wolbert Meijer. Want de ICT-dienst van H2O trekt de aandacht.

De gemeenten Nunspeet en Elburg hebben laten weten hierbij aan te willen haken. "We hebben zelfs een verzoek van een Drentse gemeente gehad om mee te doen. Dat hebben we afgewezen", aldus wethouder Wolbert Meijer. Want ja, ICT is nu eenmaal niet gekoppeld aan geografische grenzen. De wethouder heeft ook verkent of men in Epe mee wil doen in de ICT-dienst en dat zou tot een forse Noord-Veluwse dienst leiden. Maar daar is men tevreden over de samenwerking met Apeldoorn op dit vlak. Door de colleges H2O is nu een voorstel gemaakt om te komen tot een gemeenschappelijke regeling ICT. Want ook de betrokken ambtenaren bij dit onderdeel in de drie gemeenten, willen graag duidelijkheid over hun positie. De behandeling in Hattem leverde een motie op waarbij de raad de verdeelsleutel voor de kosten nog eens onder de loep wil nemen. En Oldebroek wil de samenwerking met Nunspeet en Elburg onderzocht hebben.

De raad van Heerde wil nu eerst weten wat de gevolgen zullen zijn van de aanvullende verzoeken die Oldebroek en Hattem hebben gedaan. Daarom moet de invoering van de gemeenschappelijke regeling worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Zodat ook nu weer blijkt dat door het uitblijven van duidelijkheid over samenwerking, de kans bestaat dat dit verlammend kan werken op goed functionerende onderdelen van samenwerking. Commissaris Clemens Cornielje liet onlangs in Oldebroek weten dat de gemeenten op hun tellen moeten passen. "Landelijk zijn herindelingen aan de orde van de dag. Waar die uitblijven, worden burgers de dupe", waarschuwde Cornielje.

Reageer als eerste
Meer berichten