Sportclubs tussen hamer en aambeeld op Molenbeek


Goede wedstrijdinformatie is voor de activiteiten van zowel de skeelerclub als de Gemzen onontbeerlijk.
Goede wedstrijdinformatie is voor de activiteiten van zowel de skeelerclub als de Gemzen onontbeerlijk.

Sportclubs tussen hamer en aambeeld op Molenbeek

  Sport

De sportclubs die gebruik maken van de accommodatie sportpark Molenbeek, zitten zo'n beetje tussen hamer en aambeeld. En dat is een weinig benijdenswaardige positie. "De gemeente is bezig ons de nek om te draaien", meldt voorzitter Bertus Dokter in het clubblad De Sprinter.

HEERDE - Dat doet hij trouwens in overleg met de vv Heerde en De Gemzen want de drie clubs trekken in de geluidsproblematiek altijd samen op. Het probleem speelt al meer dan twaalf jaar. Sportpark Molenbeek, circa vijf hectare, is eigendom van de Johan Georg Godlieb Bosch en Anna uyt den Boogaardstichting. Deze werd in 1922 opgericht door de familie Bosch om het erf en de beken rond een oude papierfabriek in stand te houden. De gemeente Heerde sloot met deze stichting in de jaren vijftig van de vorige eeuw een erfpachtcontract om er een sportpark aan te leggen. Enige voorwaarde was dat men van de bomen af moest blijven. Als eerste gebruiker verhuisde de vv Heerde van de Van Meursweide naar Molenbeek. Later volgden de Gemzen en de skeelerclub Oost-Veluwe.

In 2004 bij de aanleg van de nieuwe atletiekbaan tekende de gemeente Heerde een nieuwe overeenkomst met de eigenaar. Daarin werd een beperkende voorwaarde opgenomen over het gebruik van geluidsversterking. Maximaal zes dagen per week en voor de voetbalclub vijf minuten voor elke wedstrijd van de hoofdmacht. Met daarbij de aantekening dat dat gebruik van geluidsversterking afgebouwd moet worden. Voor met name de Gemzen en de skeelerclub is het gebruik van een geluidsinstallatie onontbeerlijk om de sportwedstrijden in goede banen te leiden. De skeelerclub kreeg zelfs een geluidsinstallatie van de gemeente waarbij het geluid naar binnen is gericht.

De overeenkomst tussen de gemeente en de stichting schrijft voor dat in 2017 nog drie dagen geluid gebruik gemaakt mag worden. Daarover hebben de drie clubs onlangs met de gemeente om tafel gezeten. De gemeente heeft daarbij laten weten dat zij de de boetes die zij van de stichting opgelegd krijgt, door wil berekenen aan de clubs. En dat kan tot 5000 euro per overtreding zijn. En dat voor een overeenkomst tussen de gemeente en de stichting waar de clubs zelf buiten staan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden