Lezing bij Goudvink

  Verenigingen

EPE - Bennie van den Brink verzorgt donderdag 16 februari in het clubgebouw van vogelvereniging De Goudvink de lezing 'Vogels van moeras en rietland'. Van den Brink is al decennia actief betrokken bij vrijwillig onderzoek naar vogels. Voor de eerste broedvogelatlas naar vogels van Sovon en de atlas van Nederlandse vogels leverde hij gegevens. hij specialiseerde zich in de boerenzwaluw en volgde de soort naar overwinteringskwartieren in Afrika. Voor zijn bijdrage aan het onderzoek naar en de bescherming van vogels, met name de boerenzwaluwen, is hij in 2013 koninklijk onderscheiden. In zijn lezing toont hij zowel de grote moerasvogels, als de kleine zangvogels die onze moerassen 's winters en 's zomers bevolken. Ook wordt aandacht besteed aan de flora en fauna langs de rietkragen.

De lezing wordt georganiseerd door de vogelvereniging De Vriendschap uit Heerde, in samenwerking met vogelvereniging De Goudvink uit Epe en vogelvereniging De Cannenburgh uit Vaassen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De lezing wordt gehouden in het clubgebouw aan de Lange Veenteweg 4 in Epe. Aanvang 20.00 uur.

Meer berichten